an online Instagram web viewer
  • voquocven
    Võ Quốc Vẹn 🔴
    @voquocven

Images by voquocven

Trên thế gian, sợ nhất không phải yêu lầm, cũng không phải bị phản bội, trên thế gian sợ nhất là gặp đúng người nhưng sai thời điểm, rồi vì thế mà lòng người dậy sóng. Cũng có người nói rằng trong cõi nhân sinh đớn đau nhất là 1 loại tình cảm không thể dừng lại cũng không thể buông tay, và thứ kinh khủng nhất trong cõi nhân sinh là ánh mắt của kẻ không còn yêu mình. Con người cứ như vậy mà trầm luân vạn kiếp.
Trên thế gian, sợ nhất không phải yêu lầm, cũng không phải bị phản bội, trên thế gian sợ nhất là gặp đúng người nhưng sai thời điểm, rồi vì thế mà lòng người dậy sóng. Cũng có người nói rằng trong cõi nhân sinh đớn đau nhất là 1 loại tình cảm không thể dừng lại cũng không thể buông tay, và thứ kinh khủng nhất trong cõi nhân sinh là ánh mắt của kẻ không còn yêu mình. Con người cứ như vậy mà trầm luân vạn kiếp.
Chào  tháng  5 ! 😉😉
#sunny #voquocven #love #happy