an online Instagram web viewer
 • thejewishpainter
  the Jewish painter
  @thejewishpainter

Images by thejewishpainter

לכל איש יש שם

שמן על בד 70 על 60 ס"מ

ברוך השם  השיר של זלדה

עוסק באיש ובשמו 
שהנהגתיו נתנו לו שם

ושמו גורם הנהגותיו 
ביצירה לקחתי המימרא

למקום הלב היהודי

שם נבנה האלהים הפרטי

שהזולת לא יכיר לעולם. 
https://www.kabbalah-art.com/single-post/2016/07/24/לכל-איש-יש-שם
.
.
.
.
.

#חייםמצליח #ציורשמן #ארט #אומנות #אומנותיהודית #ציור #קבלה #קבלהארט #קנבס #kabbalhart #new #supportingartist #painting #haimatsliah #oiloncanvas #Jewishart#artpiece #art #jewishartist #artoftheday #oiloncanvas #judaica #canvasprint #artlovers #artgalery #kabbalah #followme #amazing #gallery #masterpiece
לכל איש יש שם שמן על בד 70 על 60 ס"מ ברוך השם  השיר של זלדה עוסק באיש ובשמו שהנהגתיו נתנו לו שם ושמו גורם הנהגותיו ביצירה לקחתי המימרא למקום הלב היהודי שם נבנה האלהים הפרטי שהזולת לא יכיר לעולם. https://www.kabbalah-art.com/single-post/2016/07/24/לכל-איש-יש-שם . . . . . #חייםמצליח  #ציורשמן  #ארט  #אומנות  #אומנותיהודית  #ציור  #קבלה  #קבלהארט  #קנבס  #kabbalhart  #new  #supportingartist  #painting  #haimatsliah  #oiloncanvas  #Jewishart #artpiece  #art  #jewishartist  #artoftheday  #oiloncanvas  #judaica  #canvasprint  #artlovers  #artgalery  #kabbalah  #followme  #amazing  #gallery  #masterpiece 
מפתחות הפנימיות .

Oil on Canvas 70/50 cm

ברוך השם

הלימוד

אמר רבה בר רב הונא

כל אדם שיש בו תורה

ואין בו יראת שמים 
דומה לגזבר

שמסרו לו מפתחות הפנימיות

ומפתחות החיצונות לא מסרו לו

בהי עייל - שבת לא עמ ב .
.
.
.
.
.
#חייםמצליח #ציורשמן #ארט #אומנות #אומנותיהודית #ציור #קבלה #קבלהארט #תורה #kabbalhart #supportingartist #painting #haimatsliah #oiloncanvas #Jewishart #art #great #mindeblowing #artoftheday #judaica #artlovers #artgalery #kabbalah #canvas #gallery #unique #amazing #hebrew #key #torahchai
מפתחות הפנימיות . Oil on Canvas 70/50 cm ברוך השם הלימוד אמר רבה בר רב הונא כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לו בהי עייל - שבת לא עמ ב . . . . . . #חייםמצליח  #ציורשמן  #ארט  #אומנות  #אומנותיהודית  #ציור  #קבלה  #קבלהארט  #תורה  #kabbalhart  #supportingartist  #painting  #haimatsliah  #oiloncanvas  #Jewishart  #art  #great  #mindeblowing  #artoftheday  #judaica  #artlovers  #artgalery  #kabbalah  #canvas  #gallery  #unique  #amazing  #hebrew  #key  #torahchai 
Oil on Canvas 30/34 cm

קרון החיים

ברוך השם 
הלימוד

כולנו היינו שם

בגדולת יהדותנו

חיים = 68

חיים = אהיה יהוה אהיה 
כשגוי פוגע ביהודי

הוא מעלה אותו

גבוה מעל גבוה 
כדי לאסוף

כוחות קדושה עליונים יותר

עמם יורד להאיר העולם

בחילא יתיר 
זכינו לעילוי גדול

כאן ועכשיו
Oil on Canvas 30/34 cm קרון החיים ברוך השם הלימוד כולנו היינו שם בגדולת יהדותנו חיים = 68 חיים = אהיה יהוה אהיה כשגוי פוגע ביהודי הוא מעלה אותו גבוה מעל גבוה כדי לאסוף כוחות קדושה עליונים יותר עמם יורד להאיר העולם בחילא יתיר זכינו לעילוי גדול כאן ועכשיו
אברהם הר יצחק שדה יעקב בית

Oil On Canvas 40/50 cm
This Originalpiece of art  Is for sale
For Catalog price
Please contact us

ברוך השם

זכות

האבות הקדושים

תעמוד לנו 
הלימוד 
השם יתברך

מתגלה אלינו

במקום 
אברהם יצחק

היום יהוה יראה - וישא עיניו וירא

יעקב

אשר דבר אתו 
מקום הגילוי

זכה לשמות

בפסוקים 
אברהם

קרא למקום הר "ויקרא אברהם שם המקום ההוא

יהוה יראה אשר יאמר 
היום בהר יהוה יראה" 
בראשית כב פסוק יד 
יצחק

קרא למקום שדה "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב

וישא עיניו וירא והנה גמלים באים" 
בראשית כד פסוק סג

יעקב

קרא למקום בית "ויקרא יעקב את שם המקום

אשר דבר אתו שם אלהים 
בית אל"

בראשית לה פסוק טו

אברהם ויעקב - קוראים שם למקום

יצחק - יוצא למקום

והכל בא הביתה

שמור על מקומו 
לשלום 
תפילות האבות תקנום 
שחרית בהר אברהם

מנחה בשדה יצחק

ערבית יעקב בשמים  ישעיה פרק ב פסוק ג

והלכו עמים רבים ואמרו

לכו ונעלה אל הר יהוה

אל בית אלהי יעקב

וירנו מדרכיו

ונלכה בארחתיו

כי מציון תצא

תורה ודבר יהוה מירושלם 
רשי - לפי שהוא קראו בית אל

לפיכך יקרא על שמו

אבל אברהם קראו בהר ה' יראה

יצחק קראו שדה לשוח בשדה 
בית יעקב לכו ונלכה באור יהוה

ישעיה פרק ב פסוק ה

יעקב

בכיר האבות

בריח התיכון מן הקצה אל הקצה 
מחבר שני הפכים

מים ואש

ביסוד הרוח 
הוא החותם

ועליו

גמר מלאכה 
עיקר בית

בשמחה = מחשבה 
תתן אמת ליעקב חסד לאברהם

אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם

מיכה פרק ז פסוק כ

#sale #artoftheday #artforsale #contactus #kabbalahart #haimatsliah #judaica #judaicaart #judaism #jewishpainter #oiloncanvas #oilpainting #framed #original #framedart #followme
אברהם הר יצחק שדה יעקב בית Oil On Canvas 40/50 cm This Originalpiece of art  Is for sale For Catalog price Please contact us ברוך השם זכות האבות הקדושים תעמוד לנו הלימוד השם יתברך מתגלה אלינו במקום אברהם יצחק היום יהוה יראה - וישא עיניו וירא יעקב אשר דבר אתו מקום הגילוי זכה לשמות בפסוקים אברהם קרא למקום הר "ויקרא אברהם שם המקום ההוא יהוה יראה אשר יאמר היום בהר יהוה יראה" בראשית כב פסוק יד יצחק קרא למקום שדה "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים" בראשית כד פסוק סג יעקב קרא למקום בית "ויקרא יעקב את שם המקום אשר דבר אתו שם אלהים בית אל" בראשית לה פסוק טו אברהם ויעקב - קוראים שם למקום יצחק - יוצא למקום והכל בא הביתה שמור על מקומו לשלום תפילות האבות תקנום שחרית בהר אברהם מנחה בשדה יצחק ערבית יעקב בשמים  ישעיה פרק ב פסוק ג והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר יהוה אל בית אלהי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר יהוה מירושלם רשי - לפי שהוא קראו בית אל לפיכך יקרא על שמו אבל אברהם קראו בהר ה' יראה יצחק קראו שדה לשוח בשדה בית יעקב לכו ונלכה באור יהוה ישעיה פרק ב פסוק ה יעקב בכיר האבות בריח התיכון מן הקצה אל הקצה מחבר שני הפכים מים ואש ביסוד הרוח הוא החותם ועליו גמר מלאכה עיקר בית בשמחה = מחשבה תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם מיכה פרק ז פסוק כ #sale  #artoftheday  #artforsale  #contactus  #kabbalahart  #haimatsliah  #judaica  #judaicaart  #judaism  #jewishpainter  #oiloncanvas  #oilpainting  #framed  #original  #framedart  #followme 
Oil on Canvas 50/60 cm framed

This Original piece of art

Is for sale
For Catalog price
Please contact us "מצליח בידו"  ברוך השם 
הלימוד

יוסף 
הוא השליט

המשביר 
פרעה

פה רע

קשה הערפ

ערפה הרפה

הוא הממליך את יוסף 
פרעה

משבח את יוסף

בשעה שגאל אותו

מסיוט החלום "הודיע אלהים אותך" "את כל זאת" "אין נבון וחכם כמוך" "אתה תהיה על ביתי" "על פיך ישק כל עמי" "ונתתי אתך על כל ארץ מצרים" "בלעדיך לא" 
כלים "טבעתו על יד יוסף" "רבד הזהב על צוארו" "מרכבת המשנה" 
תארים "אברך" "צפנת פענח" 
יג' שנים קשות

עברו על יוסף

מרגע שנמכר לעבד

ועד שעמד לפני פרעה 
דווקא מתוך

בדידות חשך מצרים

מדגישה התורה

הצלחת עבד במאסר

שלש פעמים 
א."ויהי יהוה את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדניו המצרי" 
ב."וירא אדניו כי יהוה אתו  וכל אשר הוא עשה יהוה מצליחבידו" 
ג."אין שר בית הסהר ראה כל מאומה בידו  באשר יהוה אתו  ואשר הוא עשה יהוה מצליח"  שם השם

שגור בפיו תמיד

מכח שמירת הברית

זכה לתואר יוסף "הצדיק"

רוב המצות המעשיות

נועדו לעשיה

בידו של אדם

נמצא

שהאבר העיקרי

שבו מתקיים ה"שימוש" לקונו

הוא יד האדם דוקא 
מצליח

אותיות צלמ חי 
מצליח

אותיות חלצימ 
מצליח הוא פרי תולדה

אשר הוא עשה 
אשר - שמן

ארש - קנין

שאר - קרוב

ראש - יסוד 
על "ע" "ץ" 
תלויה כף מצקת

לחלוקת שפע המשביר  גרזן ביד החרש

קוצב קצבה תומך עני ורש

לברית הבט

כן אנחנו בידך 
יהודי בדורמיטא

מושיט ידו ומקבל השפע

תורתו משתמרת

ומלאכתו מתברכת 
ה' מצליח בידו 
הצלחה חודרת ונמשכת

ביד האדם 
כוס ישועות אשא

ישועה קרובה לבוא 
חתום בטבעת המלך

#sale #art #forsale #jewishpainter #jewishart #judaism #judaica #original
#oilpainting #oiloncanvas #framed 
#judaicaart
#kabbalahart #haimatsliah #contactus
#followme
Oil on Canvas 50/60 cm framed This Original piece of art Is for sale For Catalog price Please contact us "מצליח בידו"  ברוך השם הלימוד יוסף הוא השליט המשביר פרעה פה רע קשה הערפ ערפה הרפה הוא הממליך את יוסף פרעה משבח את יוסף בשעה שגאל אותו מסיוט החלום "הודיע אלהים אותך" "את כל זאת" "אין נבון וחכם כמוך" "אתה תהיה על ביתי" "על פיך ישק כל עמי" "ונתתי אתך על כל ארץ מצרים" "בלעדיך לא" כלים "טבעתו על יד יוסף" "רבד הזהב על צוארו" "מרכבת המשנה" תארים "אברך" "צפנת פענח" יג' שנים קשות עברו על יוסף מרגע שנמכר לעבד ועד שעמד לפני פרעה דווקא מתוך בדידות חשך מצרים מדגישה התורה הצלחת עבד במאסר שלש פעמים א."ויהי יהוה את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדניו המצרי" ב."וירא אדניו כי יהוה אתו  וכל אשר הוא עשה יהוה מצליחבידו" ג."אין שר בית הסהר ראה כל מאומה בידו  באשר יהוה אתו  ואשר הוא עשה יהוה מצליח"  שם השם שגור בפיו תמיד מכח שמירת הברית זכה לתואר יוסף "הצדיק" רוב המצות המעשיות נועדו לעשיה בידו של אדם נמצא שהאבר העיקרי שבו מתקיים ה"שימוש" לקונו הוא יד האדם דוקא מצליח אותיות צלמ חי מצליח אותיות חלצימ מצליח הוא פרי תולדה אשר הוא עשה אשר - שמן ארש - קנין שאר - קרוב ראש - יסוד על "ע" "ץ" תלויה כף מצקת לחלוקת שפע המשביר  גרזן ביד החרש קוצב קצבה תומך עני ורש לברית הבט כן אנחנו בידך יהודי בדורמיטא מושיט ידו ומקבל השפע תורתו משתמרת ומלאכתו מתברכת ה' מצליח בידו  הצלחה חודרת ונמשכת ביד האדם כוס ישועות אשא ישועה קרובה לבוא חתום בטבעת המלך #sale  #art  #forsale  #jewishpainter  #jewishart  #judaism  #judaica  #original  #oilpainting  #oiloncanvas  #framed  #judaicaart  #kabbalahart  #haimatsliah  #contactus  #followme 
In honor of Tu Bishvat
New Year for Trees
A full winter moon 
I looked at the tree
"חדר" In the old
In Carmiel 
I saw a towering race
With four branches
In two groups 
ע the

on the right
צ And the

on the left

Connect to be a tree
Writes himself

His name 
הניקוד
Rare fruits
Two points
Same as
Woods' eyes
In honor of Tu Bishvat New Year for Trees A full winter moon I looked at the tree "חדר" In the old In Carmiel I saw a towering race With four branches In two groups ע the on the right צ And the on the left Connect to be a tree Writes himself His name הניקוד Rare fruits Two points Same as Woods' eyes
המשנה בספר יצירה אומרת 
שלש אבנים

בונות ששה בתים 
המילים הם הבתים

האותיות הן האבנים 
לפיכך

כל מילה - בית

שיש בה שלש אותיות - אבנים

כותבת שש מילים 
וסימן

כל אחת מהאבנים - אותיות

נמצאת בראש מילה פעמיים 
דוגמא ראשונה

המתוארת ביצירה

לחם

לחם למח

חמל חלם

מלח מחל 
דוגמא שניה

רחם

רחם רמח

חמר חרם

מרח מחר 
דוגמא שלישית

שיר

שרי שיר

ישר ירש

ריש רשי 
וממשיכה המשנה ואומרת

ארבע חמש

שש אבנים

שבע בונות אלפים 
מכאן ואילך

צא וחשוב

מה שאין הפה

ואין האוזן יכולה

אי איי אייי ישנם בתים רבים 
שמגודל עניות השגתינו

אינם מובנים ונטולי כל טעם והסבר 
עניות זאת

היא ההסתרה הקשה של הגלות

ותיכף ומיד עוד מעט קט

יבוא אור גדול

ויאיר את לשון הקדש

מתוך תוכה בשרשה

עד שנזכה להשיג הרבה

ועשירות השגתינו

תעשה פירות רבים 
השיר שלש אבנים להורדה - free download 
היצירה

מתארת שלש אבנים

המנהיגות משמים

מגן דוד נפלא

משייט באויר 
כל בית

ממוקד

בצמתי המשולשים
.
.
.
.
. #kabbalhart #supportingartist #painting #haimatsliah #oiloncanvas #Jewishart #art #great #mindeblowing #artoftheday #judaica #attentiontodetail #artlovers #artgalery #kabbalah #canvas #gallery #unique #amazing #hebrew #starofdavid
המשנה בספר יצירה אומרת שלש אבנים בונות ששה בתים המילים הם הבתים האותיות הן האבנים לפיכך כל מילה - בית שיש בה שלש אותיות - אבנים כותבת שש מילים וסימן כל אחת מהאבנים - אותיות נמצאת בראש מילה פעמיים דוגמא ראשונה המתוארת ביצירה לחם לחם למח חמל חלם מלח מחל דוגמא שניה רחם רחם רמח חמר חרם מרח מחר דוגמא שלישית שיר שרי שיר ישר ירש ריש רשי וממשיכה המשנה ואומרת ארבע חמש שש אבנים שבע בונות אלפים מכאן ואילך צא וחשוב מה שאין הפה ואין האוזן יכולה אי איי אייי ישנם בתים רבים שמגודל עניות השגתינו אינם מובנים ונטולי כל טעם והסבר עניות זאת היא ההסתרה הקשה של הגלות ותיכף ומיד עוד מעט קט יבוא אור גדול ויאיר את לשון הקדש מתוך תוכה בשרשה עד שנזכה להשיג הרבה ועשירות השגתינו תעשה פירות רבים השיר שלש אבנים להורדה - free download היצירה מתארת שלש אבנים המנהיגות משמים מגן דוד נפלא משייט באויר כל בית ממוקד בצמתי המשולשים . . . . . #kabbalhart  #supportingartist  #painting  #haimatsliah  #oiloncanvas  #Jewishart  #art  #great  #mindeblowing  #artoftheday  #judaica  #attentiontodetail  #artlovers  #artgalery  #kabbalah  #canvas  #gallery  #unique  #amazing  #hebrew  #starofdavid 
וזאת התורה

אשר שם משה לפני בני ישראל

עץ חיים היא למחזיקים בה

ותמכיה מאשר

דרכיה דרכי נעם

וכל נתיבתיה שלום

ארך ימים בימינה

בשמאלה עשר וכבוד

יי' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר
וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר דרכיה דרכי נעם וכל נתיבתיה שלום ארך ימים בימינה בשמאלה עשר וכבוד יי' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר
▪️מזרח▪️ HAIM MATSLIAH Jewish Painter  הלימוד

על פי מאמר 
הזהר הקדוש  לפרשת וארא כג ב.. -מים ימין אריה כסף דרום-.. -אש שמאל שור זהב צפון-.. -רוח אמצע נשר נחשת מזרח  ת ת ע נ ג-.. -יעיר קינו על גוזליו ירחף-.. -שקיעה בכסא עפר מערב-.. -ברזל בלהה רחל זלפה לאה-
▪️מזרח▪️ HAIM MATSLIAH Jewish Painter  הלימוד על פי מאמר הזהר הקדוש  לפרשת וארא כג ב.. -מים ימין אריה כסף דרום-.. -אש שמאל שור זהב צפון-.. -רוח אמצע נשר נחשת מזרח  ת ת ע נ ג-.. -יעיר קינו על גוזליו ירחף-.. -שקיעה בכסא עפר מערב-.. -ברזל בלהה רחל זלפה לאה-
תקציר מהסרטון בערוץ היוטיוב
-הפרשת חלה-
מילים ולחן: הרב חיים מצליח
הסרטון המלא בלינק:
👉 https://youtu.be/okjm0KJSIBo 👈
.
.
.
.
.
..
#youtube #TheJewishPainter #KabalahArt #art
#הפרשת_חלה #חיים מצליח #ארט
www.kabbalah-art.com

לשם יחוד

2018-01-09  ברוך השם  הלימוד

לשם יחוד

קודשא בריך הוא ושכינתיה

ביחודא שלים

בשם כל ישראל  הכלה - כנסת ישראל

החתן - הקדוש ברוך הוא  נשר

סמל הרחמן

נושא ישראל על כנפיו  היונה

תור = רות  התור = תורה  חכמה = כח מה

יוד בשם יהוה

נשמה לנשמה

מאין תמצא, מכתר  מח ימין בגולגלת יהודי  ובינה

ואו החיבור בי

להביא לגילוי בנצח והוד

נקודה היתה לשטח 
נשמה. מח שמאל ביהודי

לאה אשת יעקב לישראל

הי' עילאה בשם יהוה

תרין ריעין דלא מתפרשין  חופת חתן וכלה

בשם כל ישראל  הכוס והטבעת  ז"א

כל שיש בעליונים

בזעיר אנפין

מתגלה בסיום הגוף  ברית משפיע רוח  נוה

היא רחל

הא תתאה בשם יהוה

הנפש 
המעשה הוא העיקר

ליחדא שם יה בשם וה

ליחודא שלים

בשם כל ישראל 
להיות פלגות גופים

כתרין ריעין

דלא מתפרשין
www.kabbalah-art.com לשם יחוד 2018-01-09  ברוך השם  הלימוד לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה ביחודא שלים בשם כל ישראל  הכלה - כנסת ישראל החתן - הקדוש ברוך הוא  נשר סמל הרחמן נושא ישראל על כנפיו  היונה תור = רות  התור = תורה  חכמה = כח מה יוד בשם יהוה נשמה לנשמה מאין תמצא, מכתר  מח ימין בגולגלת יהודי  ובינה ואו החיבור בי להביא לגילוי בנצח והוד נקודה היתה לשטח נשמה. מח שמאל ביהודי לאה אשת יעקב לישראל הי' עילאה בשם יהוה תרין ריעין דלא מתפרשין  חופת חתן וכלה בשם כל ישראל  הכוס והטבעת  ז"א כל שיש בעליונים בזעיר אנפין מתגלה בסיום הגוף  ברית משפיע רוח  נוה היא רחל הא תתאה בשם יהוה הנפש המעשה הוא העיקר ליחדא שם יה בשם וה ליחודא שלים בשם כל ישראל להיות פלגות גופים כתרין ריעין דלא מתפרשין
שלום

לא מצא הקב"ה כלי המחזיק ברכה אלא השלום. שמחבר שני הפכים.שים שלום. פדה בשלום. -122 .
visit our website: Kabbalah-art.com
.
.
.

#שבתשלום #קבלה #קבלהארט #אומנותיהודית #אומנות #ארט #חייםמצליח #יהדות #עברית #חלות #אשתחיל #שלום #ישראל #שבתקודש #נרותשבת #שבת

#israel #jewish #Jewishpainter #art #haimatsliah #kabbalhart #supportingartists #oiloncanvas #Jewishart 
#canvasprint #shalom #shabbatshalom #shabbatcandles #challah
שלום לא מצא הקב"ה כלי המחזיק ברכה אלא השלום. שמחבר שני הפכים.שים שלום. פדה בשלום. -122 . visit our website: Kabbalah-art.com . . . #שבתשלום  #קבלה  #קבלהארט  #אומנותיהודית  #אומנות  #ארט  #חייםמצליח  #יהדות  #עברית  #חלות  #אשתחיל  #שלום  #ישראל  #שבתקודש  #נרותשבת  #שבת  #israel  #jewish  #Jewishpainter  #art  #haimatsliah  #kabbalhart  #supportingartists  #oiloncanvas  #Jewishart  #canvasprint  #shalom  #shabbatshalom  #shabbatcandles  #challah 
ישמחו השמים ותגל הארץ

שמחה בכל העולמות שמחת חתן וכלה. שמים חתן ארץ כלה - 118 
#חייםמצליח #ציורשמן #ארט #אומנות #אומנותיהודית #ציור #קבלה #קבלהארט #חתן #כלה #שמים #kabbalhart #supportingartist #painting #haimatsliah #oiloncanvas #Jewishart #art #artoftheday #judaica #canvasprint #artlovers #artgalery #kabbalah #canvas #followme #gallery #unique #amazing #hebrew
ישמחו השמים ותגל הארץ שמחה בכל העולמות שמחת חתן וכלה. שמים חתן ארץ כלה - 118 #חייםמצליח  #ציורשמן  #ארט  #אומנות  #אומנותיהודית  #ציור  #קבלה  #קבלהארט  #חתן  #כלה  #שמים  #kabbalhart  #supportingartist  #painting  #haimatsliah  #oiloncanvas  #Jewishart  #art  #artoftheday  #judaica  #canvasprint  #artlovers  #artgalery  #kabbalah  #canvas  #followme  #gallery  #unique  #amazing  #hebrew 
הבדלה

ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר כן תהיה לנו. אורה זו תורה. -121

For more visit: www.kabbalah-art.com

#חייםמצליח #ציורשמן #ארט #אומנות #אומנותיהודית #ציור #קבלה #קבלהארט
#הבדלה #שבוע_טוב #שמחה #kabbalhart #supportingartist #painting #haimatsliah #oiloncanvas #Jewishart #art #artoftheday #judaica #canvasprint #artlovers #artgalery #kabbalah #canvas #followme #unique #havdalah #good_week #hebrew
הבדלה ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר כן תהיה לנו. אורה זו תורה. -121 For more visit: www.kabbalah-art.com #חייםמצליח  #ציורשמן  #ארט  #אומנות  #אומנותיהודית  #ציור  #קבלה  #קבלהארט  #הבדלה  #שבוע_טוב  #שמחה  #kabbalhart  #supportingartist  #painting  #haimatsliah  #oiloncanvas  #Jewishart  #art  #artoftheday  #judaica  #canvasprint  #artlovers  #artgalery  #kabbalah  #canvas  #followme  #unique  #havdalah  #good_week  #hebrew 
שקר הסוס לתשועה. 
שתכלית השקר בעולם לתשועה - ושלמה לססתי ברכבי פרעה ואחזה שקר החן והבל היפי -120

For more visit: www.kabbalah-art.com

#חייםמצליח #ציורשמן #ארט #אומנות #אומנותיהודית #ציור #קבלה #קבלהארט
#שקר #סוס #kabbalhart #supportingartist #painting #haimatsliah #oiloncanvas #Jewishart #artpiece #art #artoftheday #judaica #canvasprint #artlovers #artgalery #kabbalah #canvas #followme #amazing #gallery #beautiful #gift
שקר הסוס לתשועה. שתכלית השקר בעולם לתשועה - ושלמה לססתי ברכבי פרעה ואחזה שקר החן והבל היפי -120 For more visit: www.kabbalah-art.com #חייםמצליח  #ציורשמן  #ארט  #אומנות  #אומנותיהודית  #ציור  #קבלה  #קבלהארט  #שקר  #סוס  #kabbalhart  #supportingartist  #painting  #haimatsliah  #oiloncanvas  #Jewishart  #artpiece  #art  #artoftheday  #judaica  #canvasprint  #artlovers  #artgalery  #kabbalah  #canvas  #followme  #amazing  #gallery  #beautiful  #gift