an online Instagram web viewer
  • oh_waewta1
    [แนวกีน_แนวอยาก]@ฅนบ้านบ้าน
    @oh_waewta1

Images by oh_waewta1

๒๔/๐๕/๒๕๖๑ ...ไม่ได้หายไปไหน...แต่แขนซ้ายไม่อำนวย...😆😅
.
.
.
#ผีเสื้อตัวน้อย
๒๔/๐๕/๒๕๖๑ ...ไม่ได้หายไปไหน...แต่แขนซ้ายไม่อำนวย...😆😅 . . . #ผ ีเสื้อตัวน้อย
๑๘/๐๕/๒๕๖๑ ...ฝนพรำๆก็จิสดชื่นกันหน่อยหนา...😁🌸🌸🌿
๑๘/๐๕/๒๕๖๑ ...ฝนพรำๆก็จิสดชื่นกันหน่อยหนา...😁🌸🌸🌿
๑๓/๐๕/๒๕๖๑ ...เมื่อเจอเทอก็สุขใจ...😁🦋
#เหลืองๆไว้พุ้งนี้😅
#ผีเสื้อตัวน้อย
๑๓/๐๕/๒๕๖๑ ...เมื่อเจอเทอก็สุขใจ...😁🦋 #เหล ืองๆไว้พุ้งนี้😅 #ผ ีเสื้อตัวน้อย
๑๒/๐๕/๒๕๖๑ ...บ่ายๆมา ฝนเทอีกล่ะ...🌧😅
๑๒/๐๕/๒๕๖๑ ...บ่ายๆมา ฝนเทอีกล่ะ...🌧😅
๑๑/๐๕/๒๕๖๑ ...สุขฝนตกอีกแล้ว สดชื่นดีจัง...😁🌧😅
#ตอเต่าได้กล่าว
๑๑/๐๕/๒๕๖๑ ...สุขฝนตกอีกแล้ว สดชื่นดีจัง...😁🌧😅 #ตอเต ่าได้กล่าว
๑๑/๐๕/๒๕๖๑ ...เล็กจิ๋วของเรา...😁🦋
๑๑/๐๕/๒๕๖๑ ...เล็กจิ๋วของเรา...😁🦋
๑๐/๐๕/๒๕๖๑ ...บ่ายมาร้อนตับแลบ...😆😅
.
.
.
#บ้านบัวริมทาง
๑๐/๐๕/๒๕๖๑ ...บ่ายมาร้อนตับแลบ...😆😅 . . . #บ ้านบัวริมทาง
๑๐/๐๕/๒๕๖๑ ...มืดๆผมชอบ...😴😅#rabbit🐰 
#เผือกกะแครอทได้กล่าว
๑๐/๐๕/๒๕๖๑ ...มืดๆผมชอบ...😴😅#rabbit 🐰 #เผ ือกกะแครอทได้กล่าว
๐๙/๐๕/๒๕๖๑ ...เปรี้ยวปากดีแท้...😋😅
๐๙/๐๕/๒๕๖๑ ...เปรี้ยวปากดีแท้...😋😅
๐๙/๐๕/๒๕๖๑ ...เที่ยงปุ๊บฝนก็มา...
๐๙/๐๕/๒๕๖๑ ...เที่ยงปุ๊บฝนก็มา...
๐๙/๐๕/๒๕๖๑ ...ชมบัวแถมตอนะ...😆😅
#บ้านบัวริมทาง
๐๙/๐๕/๒๕๖๑ ...ชมบัวแถมตอนะ...😆😅 #บ ้านบัวริมทาง
๐๘/๐๕/๒๕๖๑ ...อังคารสดชื่น...🌱🌧🌿
๐๘/๐๕/๒๕๖๑ ...อังคารสดชื่น...🌱🌧🌿
๐๖/๐๕/๒๕๖๑ ... ฝนตก แดดออกปรับสภาพกันไม่ถูกกันเลยทีเดียว...😫🌞🌦
๐๖/๐๕/๒๕๖๑ ... ฝนตก แดดออกปรับสภาพกันไม่ถูกกันเลยทีเดียว...😫🌞🌦
๐๔/๐๕/๒๕๖๑ ...เจ้าตัวดีของฉัน...😁🐰 #แม่บอก
#เผือกกะแครอทได้กล่าว
๐๔/๐๕/๒๕๖๑ ...เจ้าตัวดีของฉัน...😁🐰 #แม ่บอก #เผ ือกกะแครอทได้กล่าว
๐๔/๐๕/๒๕๖๑ ...แอบกันสินี่...😅🦋
#ผีเสื้อตัวน้อย
๐๔/๐๕/๒๕๖๑ ...แอบกันสินี่...😅🦋 #ผ ีเสื้อตัวน้อย
๐๓/๐๕/๒๕๖๑ ...ความสุขนะ...
.
.
.
#รอการเติบโตอยู่นะ😅 
#หลงใบ🍃
๐๒/๐๕/๒๕๖๑ ...วันเดียวมีหลายฤดูดีแท้...😅🌿🍃🌞💦
#รอการเติบโตอยู่นะ😅 
#หลงใบ🍃
๐๒/๐๕/๒๕๖๑ ...วันเดียวมีหลายฤดูดีแท้...😅🌿🍃🌞💦 #รอการเต ิบโตอยู่นะ😅 #หลงใบ 🍃
๓๐/๐๔/๒๕๖๑ ...ตะเอ๋ สวัสดียามเช้า...😁🐿🌳🍃
๓๐/๐๔/๒๕๖๑ ...ตะเอ๋ สวัสดียามเช้า...😁🐿🌳🍃