an online Instagram web viewer
  • mcgrams_
    Marc Millan-Juan Carlos Calvo
    @mcgrams_

Images by mcgrams_

Paviment de l'Església de Santa Maria e San Donato, temple véneto-bizantino a l'illa de Murano (Venècia). Pavimento de la Iglesia de Santa Maria e San Donato, templo véneto-bizantino en la isla de Murano (Venecia).
Paviment de l'Església de Santa Maria e San Donato, temple véneto-bizantino a l'illa de Murano (Venècia). Pavimento de la Iglesia de Santa Maria e San Donato, templo véneto-bizantino en la isla de Murano (Venecia).
Escenes de la vida i la passió de Crist a la Capella Scrovegni, obra de Giotto (Pàdua). Escenas de la vida y pasión de Cristo en la Capilla Scrovegni, obra de Giotto (Padua).
Escenes de la vida i la passió de Crist a la Capella Scrovegni, obra de Giotto (Pàdua). Escenas de la vida y pasión de Cristo en la Capilla Scrovegni, obra de Giotto (Padua).
Ca' Farseti, palau bizantí al Gran Canal (Venècia). Ca' Farseti, palacio bizantino en el Gran Canal (Venecia).
Ca' Farseti, palau bizantí al Gran Canal (Venècia). Ca' Farseti, palacio bizantino en el Gran Canal (Venecia).
Scala dei giganti del Palazzo Ducale amb les figures de Hermes i Júpiter, obra de Sansovino (Venècia). Scala dei giganti del Palazzo Ducale con las figuras de Hermes y Júpiter, obra de Sansovino (Venecia).
Scala dei giganti del Palazzo Ducale amb les figures de Hermes i Júpiter, obra de Sansovino (Venècia). Scala dei giganti del Palazzo Ducale con las figuras de Hermes y Júpiter, obra de Sansovino (Venecia).
Crist, Sant Pere i Sant Pau, escultures gòtiques al transepte de l'Església de Sant Zenó, obra d'un taller germànic (Verona). Cristo, San Pedro y San Pablo, esculturas góticas en el transepto de la Iglesia de San Zenón, obra de un taller alemán (Verona).
Crist, Sant Pere i Sant Pau, escultures gòtiques al transepte de l'Església de Sant Zenó, obra d'un taller germànic (Verona). Cristo, San Pedro y San Pablo, esculturas góticas en el transepto de la Iglesia de San Zenón, obra de un taller alemán (Verona).
Àngels músics de la Pala de San Giobbe, obra de Giovanni Bellini (Venècia). Ángeles músicos en la Pala de San Giobbe, obra de Giovanni Bellini (Venecia).
Àngels músics de la Pala de San Giobbe, obra de Giovanni Bellini (Venècia). Ángeles músicos en la Pala de San Giobbe, obra de Giovanni Bellini (Venecia).
Façana de l'Església de San Zaccaria, obra de Mauro Codussi (Venècia). Fachada de la Iglesia de San Zaccaria, obra de Mauro Codussi (Venecia).
Façana de l'Església de San Zaccaria, obra de Mauro Codussi (Venècia). Fachada de la Iglesia de San Zaccaria, obra de Mauro Codussi (Venecia).
Fugida a Egipte, relleu de la pila baptismal de l'Església de San Giovanni in Fonte (Verona). Huída a Egipto, relieve de la pila bautismal de la Iglesia de San Giovanni in Fonte (Verona).
Fugida a Egipte, relleu de la pila baptismal de l'Església de San Giovanni in Fonte (Verona). Huída a Egipto, relieve de la pila bautismal de la Iglesia de San Giovanni in Fonte (Verona).
Escena del Prendiment de Crist a la Capella Scrovegni, obra de Giotto (Pàdua). Escena del Prendimiento de Cristo en la Capilla Scrovegni, obra de Giotto (Padua).
Escena del Prendiment de Crist a la Capella Scrovegni, obra de Giotto (Pàdua). Escena del Prendimiento de Cristo en la Capilla Scrovegni, obra de Giotto (Padua).
Articulació mural de l'Església de Santa Maria e San Donato, església véneto-bizantina a l'illa de Murano (Murano, Venècia). Articulación mural de la Iglesia de Santa Maria e San Donato, iglesia véneto-bizantina en la isla de Murano (Murano, Venecia).
Articulació mural de l'Església de Santa Maria e San Donato, església véneto-bizantina a l'illa de Murano (Murano, Venècia). Articulación mural de la Iglesia de Santa Maria e San Donato, iglesia véneto-bizantina en la isla de Murano (Murano, Venecia).
Capitells de la Basílica de Sant Marc (Venècia). Capiteles de la Basílica de San Marcos (Venecia).
Capitells de la Basílica de Sant Marc (Venècia). Capiteles de la Basílica de San Marcos (Venecia).
Maria desmallada en front de la Crucifixió de Crist, fragment de la Crucifixió de Crist, obra de Giandomenico Tiepolo a la sagrestia de l'Església de San Polo (Venècia). Maria desmallada en frente de la Crucifixión de Cristo, fragmento de la Crucifixión de Cristo, obra de Giandomenico Tiepolo en la sacristía de la Iglesia de San Polo (Venecia).
Maria desmallada en front de la Crucifixió de Crist, fragment de la Crucifixió de Crist, obra de Giandomenico Tiepolo a la sagrestia de l'Església de San Polo (Venècia). Maria desmallada en frente de la Crucifixión de Cristo, fragmento de la Crucifixión de Cristo, obra de Giandomenico Tiepolo en la sacristía de la Iglesia de San Polo (Venecia).
Detall de la Creu de Sant Teodor, a la Galleria dell'Academia (Venècia). Detalle de la Cruz de San Teodoro, en la Galleria dell'Academia (Venecia).
Detall de la Creu de Sant Teodor, a la Galleria dell'Academia (Venècia). Detalle de la Cruz de San Teodoro, en la Galleria dell'Academia (Venecia).
Frescos del Palazzo della Raggione, obra de Niccolò Miretto i Stefano da Ferrara (Pàdua). Frescos del Palazzo della Ragione, obra de Niccolò Miretto y Stefano da Ferrara (Padua).
Frescos del Palazzo della Raggione, obra de Niccolò Miretto i Stefano da Ferrara (Pàdua). Frescos del Palazzo della Ragione, obra de Niccolò Miretto y Stefano da Ferrara (Padua).
La Venus dels draps, obra de Michelangelo Pistoletto exposada a San Giorgio Maggiore amb motiu de la Bienal de Venècia. La Venus de los trapos, obra de Michelangelo Pistoletto expuesta en San Giorgio Maggiore en motivo de la Bienal de Venecia.
La Venus dels draps, obra de Michelangelo Pistoletto exposada a San Giorgio Maggiore amb motiu de la Bienal de Venècia. La Venus de los trapos, obra de Michelangelo Pistoletto expuesta en San Giorgio Maggiore en motivo de la Bienal de Venecia.
Pati del Palazzo Ducale (Venècia). Patio del Palazzo Ducale (Venecia).
Pati del Palazzo Ducale (Venècia). Patio del Palazzo Ducale (Venecia).
Timpà del "protiro" de l'Església de Sant Zenó, obra de Niccolò (Verona). Tímpano del "protiro" de la Iglesia de San Zenón, obra de Niccolò (Verona).
Timpà del "protiro" de l'Església de Sant Zenó, obra de Niccolò (Verona). Tímpano del "protiro" de la Iglesia de San Zenón, obra de Niccolò (Verona).
Detall de L'educació de la Verge, obra de Giambattista Tiepolo a l'Església de Santa Maria della Fava (Venècia). Detalle de La educación de la Virgen, obra de Giambattista Tiepolo en la Iglesia de Santa Maria della Fava (Venecia).
Detall de L'educació de la Verge, obra de Giambattista Tiepolo a l'Església de Santa Maria della Fava (Venècia). Detalle de La educación de la Virgen, obra de Giambattista Tiepolo en la Iglesia de Santa Maria della Fava (Venecia).