an online Instagram web viewer

#referendum medias

Photos

تاریخ ما هویت ماست

برما مردم ایران است که از هر جناح و باوری که باشیم، مقامات جمهوری اسلامی را وادار کنیم تا پیکر این مرد بزرگ که به تاریخ ایران متعلق است را آنگونه که شایسته نام و روح #رضا_شاه بزرگ است در مزاری شایسته در میهنمان ایران به خاک بسپاریم.
مبارزه با #حجاب_اجباری
#سفره_انقلاب
#دختران_خیابان_انقلاب 
@officialrezapahlavi
سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم

شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید.
@iranncmedia
اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی #ایران_ستیزی
#Referendum #رفراندوم #iranprotests #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصاب #براندازم #اعتراض #دختران_انقلاب #مالباختگان #نافرمانی_مدنی #tehran #دیوارنویسی #Iran #RegimeChange #تهران #اصفهان #شیراز #رشت #چهارشنبه_های_سفید @iranncorg #RezaPahlavi
تاریخ ما هویت ماست برما مردم ایران است که از هر جناح و باوری که باشیم، مقامات جمهوری اسلامی را وادار کنیم تا پیکر این مرد بزرگ که به تاریخ ایران متعلق است را آنگونه که شایسته نام و روح #رضا_شاه  بزرگ است در مزاری شایسته در میهنمان ایران به خاک بسپاریم. مبارزه با #حجاب_اجباری  #سفره_انقلاب  #دختران_خیابان_انقلاب  @officialrezapahlavi سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید. @iranncmedia اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی  #ایران_ستیزی  #Referendum  #رفراندوم  #iranprotests  #اعتراضات_سراسری  #تظاهرات_سراسری  #اعتصاب  #براندازم  #اعتراض  #دختران_انقلاب  #مالباختگان  #نافرمانی_مدنی  #tehran  #دیوارنویسی  #Iran  #RegimeChange  #تهران  #اصفهان  #شیراز  #رشت  #چهارشنبه_های_سفید  @iranncorg #RezaPahlavi 
تاریخ ما هویت ماست

برما مردم ایران است که از هر جناح و باوری که باشیم، مقامات جمهوری اسلامی را وادار کنیم تا پیکر این مرد بزرگ که به تاریخ ایران متعلق است را آنگونه که شایسته نام و روح #رضا_شاه بزرگ است در مزاری شایسته در میهنمان ایران به خاک بسپاریم.
مبارزه با #حجاب_اجباری
#سفره_انقلاب
#دختران_خیابان_انقلاب 
@officialrezapahlavi
سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم

شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید.
@iranncmedia
اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی #ایران_ستیزی
#Referendum #رفراندوم #iranprotests #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصاب #براندازم #اعتراض #دختران_انقلاب #مالباختگان #نافرمانی_مدنی #tehran #دیوارنویسی #Iran #RegimeChange #تهران #اصفهان #شیراز #رشت #چهارشنبه_های_سفید @iranncorg #RezaPahlavi
تاریخ ما هویت ماست برما مردم ایران است که از هر جناح و باوری که باشیم، مقامات جمهوری اسلامی را وادار کنیم تا پیکر این مرد بزرگ که به تاریخ ایران متعلق است را آنگونه که شایسته نام و روح #رضا_شاه  بزرگ است در مزاری شایسته در میهنمان ایران به خاک بسپاریم. مبارزه با #حجاب_اجباری  #سفره_انقلاب  #دختران_خیابان_انقلاب  @officialrezapahlavi سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید. @iranncmedia اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی  #ایران_ستیزی  #Referendum  #رفراندوم  #iranprotests  #اعتراضات_سراسری  #تظاهرات_سراسری  #اعتصاب  #براندازم  #اعتراض  #دختران_انقلاب  #مالباختگان  #نافرمانی_مدنی  #tehran  #دیوارنویسی  #Iran  #RegimeChange  #تهران  #اصفهان  #شیراز  #رشت  #چهارشنبه_های_سفید  @iranncorg #RezaPahlavi 
عکس یکی از زنان کمپین ضدحجاب اجباری #چهارشنبه_های_سفید شد عکس روی جلد مجله معروف اما و #دختران_خیابان_انقلاب صفحه های این مجله را مزین کردند.
یکی از شهروندان آلمانی این عکس ها را فرستاده.

پیج رسمی خانم #مسیح_علینژاد 
@masih.alinejad 
#دختر_خیابان_انقلاب #حجاب_اجباري #حجاب #ایران #امنیت #حقوق_بشر #رفراندوم 
#referendum #iran #freedom #girl #girls
عکس یکی از زنان کمپین ضدحجاب اجباری #چهارشنبه_های_سفید  شد عکس روی جلد مجله معروف اما و #دختران_خیابان_انقلاب  صفحه های این مجله را مزین کردند. یکی از شهروندان آلمانی این عکس ها را فرستاده. پیج رسمی خانم #مسیح_علینژاد  @masih.alinejad #دختر_خیابان_انقلاب  #حجاب_اجباري  #حجاب  #ایران  #امنیت  #حقوق_بشر  #رفراندوم  #referendum  #iran  #freedom  #girl  #girls 
چهارم اردیبهشت 
تاریخ ما هویت ماست

در خبرهای پیرامون عملیات عمرانی گسترش مقبره شاه عبدالعظیم یکی اژ مقامات جمهوری اسلامی گفته است که جسدی مومیایی شده یافت شده که احتمالا متعلق به رضا شاه پهلوی است. در این حین، برخی از شهروندان در حال انتشار تصاویری از این جسد مومیایی هستند. خبری که قلب ایران را به لرزه درآورده است. چنین اخبار زشت و غیرانسانی که در رسانه های بین المللی به همه زبان ها در حال انتشار است، شرمی بزرگ بر ما مردم ایران است.
جمهوری اسلامی، در طی چهاردهه گذشته به نام خدا و دین، قدرت مطلقه را به دست گرفته و مدعی سردمدار مذهب شیعه در جهان است. در حالی که، همۀ علمای شیعه بر حکم به «حرمتِ نبش قبرِ تاکید کرده اند»، مسئولین حکومتی، احکام شیعه را شکسته و نه تنها به زندگان که به مردگان نیز بی حرمتی کرده اند. هم میهنان ما را به قتل رساندند و خاوران برگه سیاهی در تاریخ کشورمان رقم زدند. در شرایط به دور از شئون اسلامی گورستان های پیروان بهاییان را تخریب کردند و حرمت ایرانیان را خدشه دار کردند. 
هم میهنان گرامی،
شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد از همگان می خواهد با حضور گسترده خود در آستان "حرم عبدالعظیم حسنی" واقع در شهر ری حضور به هم رسانده و پیگیر این جریان باشید. هم میهنان، نگذاریم پیگر مردی که عاشقانه و صادقانه، کشوری با چندین نام، پاره پاره و ویرانه را تحویل گرفت و پس از شانزده سال خدمت، در هنگامه ترک دیار، کشوری یکپارچه، مدرن با نهادهای مدنی قوی برای ملت ایران به جای گذاشت، امروز غریبانه از او سخن گویند و تصاویری به دور از هرگونه شئون انسانی منتشر کنند. 
برما مردم ایران است که از هر جناح و باوری که باشیم، مقامات جمهوری اسلامی را وادار کنیم تا پیکر این مرد بزرگ که به تاریخ ایران متعلق است را آنگونه که شایسته نام و روح رضا شاه بزرگ است در مزاری شایسته در میهنمان ایران به خاک بسپاریم. 
توفان تویتری #تاریخ #رضاشاه #میراث_فرهنگی
«رضاشاه روحت شاد» 
پاینده ایران
شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد
چهارم اردیبهشت تاریخ ما هویت ماست در خبرهای پیرامون عملیات عمرانی گسترش مقبره شاه عبدالعظیم یکی اژ مقامات جمهوری اسلامی گفته است که جسدی مومیایی شده یافت شده که احتمالا متعلق به رضا شاه پهلوی است. در این حین، برخی از شهروندان در حال انتشار تصاویری از این جسد مومیایی هستند. خبری که قلب ایران را به لرزه درآورده است. چنین اخبار زشت و غیرانسانی که در رسانه های بین المللی به همه زبان ها در حال انتشار است، شرمی بزرگ بر ما مردم ایران است. جمهوری اسلامی، در طی چهاردهه گذشته به نام خدا و دین، قدرت مطلقه را به دست گرفته و مدعی سردمدار مذهب شیعه در جهان است. در حالی که، همۀ علمای شیعه بر حکم به «حرمتِ نبش قبرِ تاکید کرده اند»، مسئولین حکومتی، احکام شیعه را شکسته و نه تنها به زندگان که به مردگان نیز بی حرمتی کرده اند. هم میهنان ما را به قتل رساندند و خاوران برگه سیاهی در تاریخ کشورمان رقم زدند. در شرایط به دور از شئون اسلامی گورستان های پیروان بهاییان را تخریب کردند و حرمت ایرانیان را خدشه دار کردند. هم میهنان گرامی، شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد از همگان می خواهد با حضور گسترده خود در آستان "حرم عبدالعظیم حسنی" واقع در شهر ری حضور به هم رسانده و پیگیر این جریان باشید. هم میهنان، نگذاریم پیگر مردی که عاشقانه و صادقانه، کشوری با چندین نام، پاره پاره و ویرانه را تحویل گرفت و پس از شانزده سال خدمت، در هنگامه ترک دیار، کشوری یکپارچه، مدرن با نهادهای مدنی قوی برای ملت ایران به جای گذاشت، امروز غریبانه از او سخن گویند و تصاویری به دور از هرگونه شئون انسانی منتشر کنند. برما مردم ایران است که از هر جناح و باوری که باشیم، مقامات جمهوری اسلامی را وادار کنیم تا پیکر این مرد بزرگ که به تاریخ ایران متعلق است را آنگونه که شایسته نام و روح رضا شاه بزرگ است در مزاری شایسته در میهنمان ایران به خاک بسپاریم. توفان تویتری #تاریخ  #رضاشاه  #میراث_فرهنگی  «رضاشاه روحت شاد» پاینده ایران شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد
چهارم اردیبهشت 
تاریخ ما هویت ماست

در خبرهای پیرامون عملیات عمرانی گسترش مقبره شاه عبدالعظیم یکی اژ مقامات جمهوری اسلامی گفته است که جسدی مومیایی شده یافت شده که احتمالا متعلق به رضا شاه پهلوی است. در این حین، برخی از شهروندان در حال انتشار تصاویری از این جسد مومیایی هستند. خبری که قلب ایران را به لرزه درآورده است. چنین اخبار زشت و غیرانسانی که در رسانه های بین المللی به همه زبان ها در حال انتشار است، شرمی بزرگ بر ما مردم ایران است.
جمهوری اسلامی، در طی چهاردهه گذشته به نام خدا و دین، قدرت مطلقه را به دست گرفته و مدعی سردمدار مذهب شیعه در جهان است. در حالی که، همۀ علمای شیعه بر حکم به «حرمتِ نبش قبرِ تاکید کرده اند»، مسئولین حکومتی، احکام شیعه را شکسته و نه تنها به زندگان که به مردگان نیز بی حرمتی کرده اند. هم میهنان ما را به قتل رساندند و خاوران برگه سیاهی در تاریخ کشورمان رقم زدند. در شرایط به دور از شئون اسلامی گورستان های پیروان بهاییان را تخریب کردند و حرمت ایرانیان را خدشه دار کردند. 
هم میهنان گرامی،
شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد از همگان می خواهد با حضور گسترده خود در آستان "حرم عبدالعظیم حسنی" واقع در شهر ری حضور به هم رسانده و پیگیر این جریان باشید. هم میهنان، نگذاریم پیگر مردی که عاشقانه و صادقانه، کشوری با چندین نام، پاره پاره و ویرانه را تحویل گرفت و پس از شانزده سال خدمت، در هنگامه ترک دیار، کشوری یکپارچه، مدرن با نهادهای مدنی قوی برای ملت ایران به جای گذاشت، امروز غریبانه از او سخن گویند و تصاویری به دور از هرگونه شئون انسانی منتشر کنند. 
برما مردم ایران است که از هر جناح و باوری که باشیم، مقامات جمهوری اسلامی را وادار کنیم تا پیکر این مرد بزرگ که به تاریخ ایران متعلق است را آنگونه که شایسته نام و روح رضا شاه بزرگ است در مزاری شایسته در میهنمان ایران به خاک بسپاریم. 
توفان تویتری #تاریخ #رضاشاه #میراث_فرهنگی
«رضاشاه روحت شاد» 
پاینده ایران
شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد
چهارم اردیبهشت تاریخ ما هویت ماست در خبرهای پیرامون عملیات عمرانی گسترش مقبره شاه عبدالعظیم یکی اژ مقامات جمهوری اسلامی گفته است که جسدی مومیایی شده یافت شده که احتمالا متعلق به رضا شاه پهلوی است. در این حین، برخی از شهروندان در حال انتشار تصاویری از این جسد مومیایی هستند. خبری که قلب ایران را به لرزه درآورده است. چنین اخبار زشت و غیرانسانی که در رسانه های بین المللی به همه زبان ها در حال انتشار است، شرمی بزرگ بر ما مردم ایران است. جمهوری اسلامی، در طی چهاردهه گذشته به نام خدا و دین، قدرت مطلقه را به دست گرفته و مدعی سردمدار مذهب شیعه در جهان است. در حالی که، همۀ علمای شیعه بر حکم به «حرمتِ نبش قبرِ تاکید کرده اند»، مسئولین حکومتی، احکام شیعه را شکسته و نه تنها به زندگان که به مردگان نیز بی حرمتی کرده اند. هم میهنان ما را به قتل رساندند و خاوران برگه سیاهی در تاریخ کشورمان رقم زدند. در شرایط به دور از شئون اسلامی گورستان های پیروان بهاییان را تخریب کردند و حرمت ایرانیان را خدشه دار کردند. هم میهنان گرامی، شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد از همگان می خواهد با حضور گسترده خود در آستان "حرم عبدالعظیم حسنی" واقع در شهر ری حضور به هم رسانده و پیگیر این جریان باشید. هم میهنان، نگذاریم پیگر مردی که عاشقانه و صادقانه، کشوری با چندین نام، پاره پاره و ویرانه را تحویل گرفت و پس از شانزده سال خدمت، در هنگامه ترک دیار، کشوری یکپارچه، مدرن با نهادهای مدنی قوی برای ملت ایران به جای گذاشت، امروز غریبانه از او سخن گویند و تصاویری به دور از هرگونه شئون انسانی منتشر کنند. برما مردم ایران است که از هر جناح و باوری که باشیم، مقامات جمهوری اسلامی را وادار کنیم تا پیکر این مرد بزرگ که به تاریخ ایران متعلق است را آنگونه که شایسته نام و روح رضا شاه بزرگ است در مزاری شایسته در میهنمان ایران به خاک بسپاریم. توفان تویتری #تاریخ  #رضاشاه  #میراث_فرهنگی  «رضاشاه روحت شاد» پاینده ایران شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد
Est-ce que L’Autriche, un des pays d’europe ou y’a le plus de fumeurs au mètre carré, va interdire la clope dans les bars et restaurants ? Suspense suspense. #cigarette #smoking #stopsmoking #referendum #rauchen #osterreich #nosmokingzone #nosmoking #austria🇦🇹 #cafeclope #smokingwoman #illustration #dessin #drawdrawdraw #dessinatrice #illustratrice #vienne #viennacity #avril2018 #loievin #exile #jacceptelapreexil #feutres #bleu #bluehair
Est-ce que L’Autriche, un des pays d’europe ou y’a le plus de fumeurs au mètre carré, va interdire la clope dans les bars et restaurants ? Suspense suspense. #cigarette  #smoking  #stopsmoking  #referendum  #rauchen  #osterreich  #nosmokingzone  #nosmoking  #austria 🇦🇹 #cafeclope  #smokingwoman  #illustration  #dessin  #drawdrawdraw  #dessinatrice  #illustratrice  #vienne  #viennacity  #avril2018  #loievin  #exile  #jacceptelapreexil  #feutres  #bleu  #bluehair 
trust in women ❤️ because unlike this photo, the issues we face are not black and white. #repeal #repealthe8th #togetherforyes #ireland #referendum #compassioninacrisis #women #yesforwomen #táformná
u067eیوستن ارتش به مردم

مقاومت مدنی مردم ارمنستان جواب داد و نخست‌وزیر این کشور پس از تظاهرات ۱۰ روزه مخالفان، استعفا داد.

شاید رمز پیروزی هر اعتراض مدنی استمرار آن باشد. استمرار مبارزات مدنی پایه های قدرت را می لرزاند و آنرا از هم می پاشاند.
مبارزه با #حجاب_اجباری
#سفره_انقلاب
#دختران_خیابان_انقلاب 
#زندانی_سیاسی #ایران_ستیزی
#Referendum #رفراندوم #iranprotests #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصاب #براندازم #اعتراض #دختران_انقلاب #مالباختگان #نافرمانی_مدنی #tehran #دیوارنویسی #Iran #RegimeChange #تهران #اصفهان #شیراز #رشت #چهارشنبه_های_سفید @iranncorg #RezaPahlavi
u067eیوستن ارتش به مردم مقاومت مدنی مردم ارمنستان جواب داد و نخست‌وزیر این کشور پس از تظاهرات ۱۰ روزه مخالفان، استعفا داد. شاید رمز پیروزی هر اعتراض مدنی استمرار آن باشد. استمرار مبارزات مدنی پایه های قدرت را می لرزاند و آنرا از هم می پاشاند. مبارزه با #حجاب_اجباری  #سفره_انقلاب  #دختران_خیابان_انقلاب  #زندانی_سیاسی  #ایران_ستیزی  #Referendum  #رفراندوم  #iranprotests  #اعتراضات_سراسری  #تظاهرات_سراسری  #اعتصاب  #براندازم  #اعتراض  #دختران_انقلاب  #مالباختگان  #نافرمانی_مدنی  #tehran  #دیوارنویسی  #Iran  #RegimeChange  #تهران  #اصفهان  #شیراز  #رشت  #چهارشنبه_های_سفید  @iranncorg #RezaPahlavi 
Lay the bricks. Set the foundation. Invest in our children by saying YES ✅ to the CP school referendum. .
.
.
An investment in our schools is an investment in the future of Crown Point. The years have shown that successful CP grads stick around to apply that success in their hometown. @provechocp, @greenisgoodbykate, and @cafe_fresco are all businesses in CP that are owned and operated by CPHS grads. They’re creating jobs and helping the Crown Point economy flourish by taking advantage of the investments that were made in them when they were children. Will you meet the challenge once again to keep our schools on top?
.
Please vote YES on May 8!
.
#vote #crownpoint #nwi #theregion #219 #referendum #schoolfunding
Lay the bricks. Set the foundation. Invest in our children by saying YES ✅ to the CP school referendum. . . . An investment in our schools is an investment in the future of Crown Point. The years have shown that successful CP grads stick around to apply that success in their hometown. @provechocp, @greenisgoodbykate, and @cafe_fresco are all businesses in CP that are owned and operated by CPHS grads. They’re creating jobs and helping the Crown Point economy flourish by taking advantage of the investments that were made in them when they were children. Will you meet the challenge once again to keep our schools on top? . Please vote YES on May 8! . #vote  #crownpoint  #nwi  #theregion  #219  #referendum  #schoolfunding 
I wonder if Avonmore was an influence? #maser #maserart #avonmore #repealth8th #repealthe8th #referendum #instagramers
پیوستن ارتش به مردم

مقاومت مدنی مردم ارمنستان جواب داد و نخست‌وزیر این کشور پس از تظاهرات ۱۰ روزه مخالفان، استعفا داد.

شاید رمز پیروزی هر اعتراض مدنی استمرار آن باشد. استمرار مبارزات مدنی پایه های قدرت را می لرزاند و آنرا از هم می پاشاند.
مبارزه با #حجاب_اجباری
#سفره_انقلاب
#دختران_خیابان_انقلاب 
سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم

شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید.
@jobesh_azadi_iran
اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی #ایران_ستیزی
#Referendum #رفراندوم #iranprotests #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصاب #براندازم #اعتراض #دختران_انقلاب #مالباختگان #نافرمانی_مدنی #tehran #دیوارنویسی #Iran #RegimeChange #تهران #اصفهان #شیراز #رشت #چهارشنبه_های_سفید #RezaPahlavi
پیوستن ارتش به مردم مقاومت مدنی مردم ارمنستان جواب داد و نخست‌وزیر این کشور پس از تظاهرات ۱۰ روزه مخالفان، استعفا داد. شاید رمز پیروزی هر اعتراض مدنی استمرار آن باشد. استمرار مبارزات مدنی پایه های قدرت را می لرزاند و آنرا از هم می پاشاند. مبارزه با #حجاب_اجباری  #سفره_انقلاب  #دختران_خیابان_انقلاب  سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید. @jobesh_azadi_iran اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی  #ایران_ستیزی  #Referendum  #رفراندوم  #iranprotests  #اعتراضات_سراسری  #تظاهرات_سراسری  #اعتصاب  #براندازم  #اعتراض  #دختران_انقلاب  #مالباختگان  #نافرمانی_مدنی  #tehran  #دیوارنویسی  #Iran  #RegimeChange  #تهران  #اصفهان  #شیراز  #رشت  #چهارشنبه_های_سفید  #RezaPahlavi 
13 years ago the first #youtube video ever was uploaded
#vimeo #referendum #graphicdesign
#OTD in 1990, Namibia joined the United Nations as the 160th member state. Namibia promised that it would do their "little bit" toward maintaining world peace. Namibia was a former German colony, also once ruled by South Africa. The flag of Namibia (pictured) was raised between the Nicaragua and New Zealand flags.
__

In 1993, Eritrea voted overwhelmingly for independence from Ethiopia. The vote was a referendum, monitored by the United Nations. Eritrea was previously known as Ethiopia's Red Sea coastal region. Eritrea and Ethiopia were both in a 30-year war. The voting process was three days, beginning on April 23 and ending on April 25. (Sources: Namibia joins the U.N. as 160th member state - articles.latimes.com; Eritrea begins vote on Independence - washingtonpost.com)

#blackhistory #udrmedia #eastafrica #eritrea #ethiopia #southernafrica #namibia #africanhistory #unitednations #referendum #independence #April23 🌍
#OTD  in 1990, Namibia joined the United Nations as the 160th member state. Namibia promised that it would do their "little bit" toward maintaining world peace. Namibia was a former German colony, also once ruled by South Africa. The flag of Namibia (pictured) was raised between the Nicaragua and New Zealand flags. __ In 1993, Eritrea voted overwhelmingly for independence from Ethiopia. The vote was a referendum, monitored by the United Nations. Eritrea was previously known as Ethiopia's Red Sea coastal region. Eritrea and Ethiopia were both in a 30-year war. The voting process was three days, beginning on April 23 and ending on April 25. (Sources: Namibia joins the U.N. as 160th member state - articles.latimes.com; Eritrea begins vote on Independence - washingtonpost.com) #blackhistory  #udrmedia  #eastafrica  #eritrea  #ethiopia  #southernafrica  #namibia  #africanhistory  #unitednations  #referendum  #independence  #April23  🌍
In Ireland all the talk is about if abortion should be allowed, And We are here paying thousands and going threw weeks of meds appointments,bloods, hormones just to get pregnant, if they only thought of how hard it is for some to get pregnant! I for one will not vote!! #1in8 #ivfround2 #ivf #ivfjourney #abortion #referendum
In Ireland all the talk is about if abortion should be allowed, And We are here paying thousands and going threw weeks of meds appointments,bloods, hormones just to get pregnant, if they only thought of how hard it is for some to get pregnant! I for one will not vote!! #1in8  #ivfround2  #ivf  #ivfjourney  #abortion  #referendum 
officialrezapahlaviاخبار مربوط به پیدا شدن پیکر مومیایی‌شده رضاشاه در شاه‌عبدالعظیم را از نزدیک دنبال می‌کنم. فعلا در حال بررسی موضوع هستیم و در انتظار مشخص شدن واقعیت امر در روزهای آینده می‌مانیم. در عین حال به مقامات مسوول، نسبت به هرگونه پنهان‌کاری و عدم شفافیت در این خصوص هشدار می‌دهم. #ایران #رضاشاه
مبارزه با #حجاب_اجباری
#سفره_انقلاب
#دختران_خیابان_انقلاب 
@officialrezapahlavi
سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم

شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید.
@iranncmedia
اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی #ایران_ستیزی
#Referendum #رفراندوم #iranprotests #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصاب #براندازم #اعتراض #دختران_انقلاب #مالباختگان #نافرمانی_مدنی #tehran #دیوارنویسی #Iran #RegimeChange #تهران #اصفهان #شیراز #رشت #چهارشنبه_های_سفید @iranncorg #RezaPahlavi
officialrezapahlaviاخبار مربوط به پیدا شدن پیکر مومیایی‌شده رضاشاه در شاه‌عبدالعظیم را از نزدیک دنبال می‌کنم. فعلا در حال بررسی موضوع هستیم و در انتظار مشخص شدن واقعیت امر در روزهای آینده می‌مانیم. در عین حال به مقامات مسوول، نسبت به هرگونه پنهان‌کاری و عدم شفافیت در این خصوص هشدار می‌دهم. #ایران  #رضاشاه  مبارزه با #حجاب_اجباری  #سفره_انقلاب  #دختران_خیابان_انقلاب  @officialrezapahlavi سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید. @iranncmedia اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی  #ایران_ستیزی  #Referendum  #رفراندوم  #iranprotests  #اعتراضات_سراسری  #تظاهرات_سراسری  #اعتصاب  #براندازم  #اعتراض  #دختران_انقلاب  #مالباختگان  #نافرمانی_مدنی  #tehran  #دیوارنویسی  #Iran  #RegimeChange  #تهران  #اصفهان  #شیراز  #رشت  #چهارشنبه_های_سفید  @iranncorg #RezaPahlavi 
officialrezapahlaviاخبار مربوط به پیدا شدن پیکر مومیایی‌شده رضاشاه در شاه‌عبدالعظیم را از نزدیک دنبال می‌کنم. فعلا در حال بررسی موضوع هستیم و در انتظار مشخص شدن واقعیت امر در روزهای آینده می‌مانیم. در عین حال به مقامات مسوول، نسبت به هرگونه پنهان‌کاری و عدم شفافیت در این خصوص هشدار می‌دهم. #ایران #رضاشاه
مبارزه با #حجاب_اجباری
#سفره_انقلاب
#دختران_خیابان_انقلاب 
@officialrezapahlavi
سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم

شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید.
@iranncmedia
اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی #ایران_ستیزی
#Referendum #رفراندوم #iranprotests #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصاب #براندازم #اعتراض #دختران_انقلاب #مالباختگان #نافرمانی_مدنی #tehran #دیوارنویسی #Iran #RegimeChange #تهران #اصفهان #شیراز #رشت #چهارشنبه_های_سفید @iranncorg #RezaPahlavi
officialrezapahlaviاخبار مربوط به پیدا شدن پیکر مومیایی‌شده رضاشاه در شاه‌عبدالعظیم را از نزدیک دنبال می‌کنم. فعلا در حال بررسی موضوع هستیم و در انتظار مشخص شدن واقعیت امر در روزهای آینده می‌مانیم. در عین حال به مقامات مسوول، نسبت به هرگونه پنهان‌کاری و عدم شفافیت در این خصوص هشدار می‌دهم. #ایران  #رضاشاه  مبارزه با #حجاب_اجباری  #سفره_انقلاب  #دختران_خیابان_انقلاب  @officialrezapahlavi سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید. @iranncmedia اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی  #ایران_ستیزی  #Referendum  #رفراندوم  #iranprotests  #اعتراضات_سراسری  #تظاهرات_سراسری  #اعتصاب  #براندازم  #اعتراض  #دختران_انقلاب  #مالباختگان  #نافرمانی_مدنی  #tehran  #دیوارنویسی  #Iran  #RegimeChange  #تهران  #اصفهان  #شیراز  #رشت  #چهارشنبه_های_سفید  @iranncorg #RezaPahlavi 
You can’t paint over an issue...
Maser’s ‘Repeal The 8th’ mural, at the Project Arts Centre, is painted over, as a result of the Centre being notified by the Charities Regulator that the work, by being political, contravened the Charities Act. @maserart @projectartscentre © 2018 Conor Ó Mearáin
.
.
.
.
.
#repealthe8th #repeal #referendum #politics #dublin #ireland #projectartscentre #maserart #mural #cawks #cawkseye #cawksdublin #iphone #iphoneography #lightroom #blue #paint #nísaoirsegosaoirsenamban #youcantpaintoveranissue #art #mural #muralart
You can’t paint over an issue... Maser’s ‘Repeal The 8th’ mural, at the Project Arts Centre, is painted over, as a result of the Centre being notified by the Charities Regulator that the work, by being political, contravened the Charities Act. @maserart @projectartscentre © 2018 Conor Ó Mearáin . . . . . #repealthe8th  #repeal  #referendum  #politics  #dublin  #ireland  #projectartscentre  #maserart  #mural  #cawks  #cawkseye  #cawksdublin  #iphone  #iphoneography  #lightroom  #blue  #paint  #nísaoirsegosaoirsenamban  #youcantpaintoveranissue  #art  #mural  #muralart 
En mitg d'una festa tan xula com la d'avui, ens enrecordem de l'injusticia d'un regim fastigos... LLIBERTAT PRESOS POLITICS 🎗️ 🎗️ 🎗️ 🎗️ 🎗️ 🎗️ 🎗️ Bona nit 😘 😍 😘 😍 #bonanit #buenasnoches #goodnight #colors #optimisme #positivitat #lametlladelvalles #igersvalles #vallèsoriental #catalunya #referendum #independencia #democracia #llibertatjordisanchez #llibertatjordicuixart #helpdemocracy #llibertatdexpressió #llibertatpresospolítics #groc #republica
En mitg d'una festa tan xula com la d'avui, ens enrecordem de l'injusticia d'un regim fastigos... LLIBERTAT PRESOS POLITICS 🎗️ 🎗️ 🎗️ 🎗️ 🎗️ 🎗️ 🎗️ Bona nit 😘 😍 😘 😍 #bonanit  #buenasnoches  #goodnight  #colors  #optimisme  #positivitat  #lametlladelvalles  #igersvalles  #vallèsoriental  #catalunya  #referendum  #independencia  #democracia  #llibertatjordisanchez  #llibertatjordicuixart  #helpdemocracy  #llibertatdexpressió  #llibertatpresospolítics  #groc  #republica 
سخنگوی #سپاه #پاسداران: نیروی سپاه در هرعرصه‌ای که ورود پیدا کرده، کار به نحواحسن صورت گرفته. 
او همچنین گفته: بسیج در موضوع #ریزگردها، مدیریت آب و حل مشکلات اشتغال بسیار می‌تواند کمک کند
نظر شما چیست؟
مبارزه با #حجاب_اجباری
#سفره_انقلاب
#دختران_خیابان_انقلاب 
سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم

شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید.
@iranncmedia
اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی #ایران_ستیزی
#Referendum #رفراندوم #iranprotests #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصاب #براندازم #اعتراض #دختران_انقلاب #مالباختگان #نافرمانی_مدنی #tehran #دیوارنویسی #Iran #RegimeChange #تهران #اصفهان #شیراز #رشت #چهارشنبه_های_سفید @iranncorg #RezaPahlavi
سخنگوی #سپاه  #پاسداران : نیروی سپاه در هرعرصه‌ای که ورود پیدا کرده، کار به نحواحسن صورت گرفته. او همچنین گفته: بسیج در موضوع #ریزگردها ، مدیریت آب و حل مشکلات اشتغال بسیار می‌تواند کمک کند نظر شما چیست؟ مبارزه با #حجاب_اجباری  #سفره_انقلاب  #دختران_خیابان_انقلاب  سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید. @iranncmedia اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی  #ایران_ستیزی  #Referendum  #رفراندوم  #iranprotests  #اعتراضات_سراسری  #تظاهرات_سراسری  #اعتصاب  #براندازم  #اعتراض  #دختران_انقلاب  #مالباختگان  #نافرمانی_مدنی  #tehran  #دیوارنویسی  #Iran  #RegimeChange  #تهران  #اصفهان  #شیراز  #رشت  #چهارشنبه_های_سفید  @iranncorg #RezaPahlavi 
سخنگوی #سپاه #پاسداران: نیروی سپاه در هرعرصه‌ای که ورود پیدا کرده، کار به نحواحسن صورت گرفته. 
او همچنین گفته: بسیج در موضوع #ریزگردها، مدیریت آب و حل مشکلات اشتغال بسیار می‌تواند کمک کند
نظر شما چیست؟
مبارزه با #حجاب_اجباری
#سفره_انقلاب
#دختران_خیابان_انقلاب 
سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم

شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید.
@iranncmedia
اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی #ایران_ستیزی
#Referendum #رفراندوم #iranprotests #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصاب #براندازم #اعتراض #دختران_انقلاب #مالباختگان #نافرمانی_مدنی #tehran #دیوارنویسی #Iran #RegimeChange #تهران #اصفهان #شیراز #رشت #چهارشنبه_های_سفید @iranncorg #RezaPahlavi
سخنگوی #سپاه  #پاسداران : نیروی سپاه در هرعرصه‌ای که ورود پیدا کرده، کار به نحواحسن صورت گرفته. او همچنین گفته: بسیج در موضوع #ریزگردها ، مدیریت آب و حل مشکلات اشتغال بسیار می‌تواند کمک کند نظر شما چیست؟ مبارزه با #حجاب_اجباری  #سفره_انقلاب  #دختران_خیابان_انقلاب  سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید. @iranncmedia اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی  #ایران_ستیزی  #Referendum  #رفراندوم  #iranprotests  #اعتراضات_سراسری  #تظاهرات_سراسری  #اعتصاب  #براندازم  #اعتراض  #دختران_انقلاب  #مالباختگان  #نافرمانی_مدنی  #tehran  #دیوارنویسی  #Iran  #RegimeChange  #تهران  #اصفهان  #شیراز  #رشت  #چهارشنبه_های_سفید  @iranncorg #RezaPahlavi 
...😂...
قوتابیێن پاشەڕۆژێ 🤣😁
.
.@ganjo0o_sndi .#jvan_sevo .
.
.
#kurd #kurdistan #kurdish #duhok #hawler #zaxo #slemani #erbil #kurdi #karkuk #love #akre #kurds #barzani #iraq #زاخو #amedi #like4like #دهوك #soran #fashion #rojava #ypg #independence #referendum #amed #likeforlike #refrandum #peshmarga
It might be Monday >BOO!< and it mightn’t be as sunny today >BOO!< and @maserart ‘s mural was painted over today >BOO!< BUT LOOK! Yes posters! Gorgeous gorgeous YES posters are springing up everywhere today 😎 This (albeit shaky) video is of the Main Dublin road into Celbridge 👏🏼 @celbridge4repeal 👏🏼 Gawan ye good things ye 👏🏼 ♥️ #repealthe8th #together4yes #togetherforyes @together4yes @thehunrealissues @freesafelegal 
__________ 
Are there posters in your town? Share pics! #share #yes #referendum
It might be Monday >BOO!< and it mightn’t be as sunny today >BOO!< and @maserart ‘s mural was painted over today >BOO!< BUT LOOK! Yes posters! Gorgeous gorgeous YES posters are springing up everywhere today 😎 This (albeit shaky) video is of the Main Dublin road into Celbridge 👏🏼 @celbridge4repeal 👏🏼 Gawan ye good things ye 👏🏼 ♥️ #repealthe8th  #together4yes  #togetherforyes  @together4yes @thehunrealissues @freesafelegal __________ Are there posters in your town? Share pics! #share  #yes  #referendum 
پیوستن ارتش به مردم

مقاومت مدنی مردم ارمنستان جواب داد و نخست‌وزیر این کشور پس از تظاهرات ۱۰ روزه مخالفان، استعفا داد.

شاید رمز پیروزی هر اعتراض مدنی استمرار آن باشد. استمرار مبارزات مدنی پایه های قدرت را می لرزاند و آنرا از هم می پاشاند.
مبارزه با #حجاب_اجباری
#سفره_انقلاب
#دختران_خیابان_انقلاب 
سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم

شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید.
@iranncmedia
اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی #ایران_ستیزی
#Referendum #رفراندوم #iranprotests #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصاب #براندازم #اعتراض #دختران_انقلاب #مالباختگان #نافرمانی_مدنی #tehran #دیوارنویسی #Iran #RegimeChange #تهران #اصفهان #شیراز #رشت #چهارشنبه_های_سفید @iranncorg #RezaPahlavi
پیوستن ارتش به مردم مقاومت مدنی مردم ارمنستان جواب داد و نخست‌وزیر این کشور پس از تظاهرات ۱۰ روزه مخالفان، استعفا داد. شاید رمز پیروزی هر اعتراض مدنی استمرار آن باشد. استمرار مبارزات مدنی پایه های قدرت را می لرزاند و آنرا از هم می پاشاند. مبارزه با #حجاب_اجباری  #سفره_انقلاب  #دختران_خیابان_انقلاب  سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید. @iranncmedia اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی  #ایران_ستیزی  #Referendum  #رفراندوم  #iranprotests  #اعتراضات_سراسری  #تظاهرات_سراسری  #اعتصاب  #براندازم  #اعتراض  #دختران_انقلاب  #مالباختگان  #نافرمانی_مدنی  #tehran  #دیوارنویسی  #Iran  #RegimeChange  #تهران  #اصفهان  #شیراز  #رشت  #چهارشنبه_های_سفید  @iranncorg #RezaPahlavi 
پیوستن ارتش به مردم

مقاومت مدنی مردم ارمنستان جواب داد و نخست‌وزیر این کشور پس از تظاهرات ۱۰ روزه مخالفان، استعفا داد.

شاید رمز پیروزی هر اعتراض مدنی استمرار آن باشد. استمرار مبارزات مدنی پایه های قدرت را می لرزاند و آنرا از هم می پاشاند.
مبارزه با #حجاب_اجباری
#سفره_انقلاب
#دختران_خیابان_انقلاب 
سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم

شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید.
@iranncmedia
اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی #ایران_ستیزی
#Referendum #رفراندوم #iranprotests #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصاب #براندازم #اعتراض #دختران_انقلاب #مالباختگان #نافرمانی_مدنی #tehran #دیوارنویسی #Iran #RegimeChange #تهران #اصفهان #شیراز #رشت #چهارشنبه_های_سفید @iranncorg #RezaPahlavi
پیوستن ارتش به مردم مقاومت مدنی مردم ارمنستان جواب داد و نخست‌وزیر این کشور پس از تظاهرات ۱۰ روزه مخالفان، استعفا داد. شاید رمز پیروزی هر اعتراض مدنی استمرار آن باشد. استمرار مبارزات مدنی پایه های قدرت را می لرزاند و آنرا از هم می پاشاند. مبارزه با #حجاب_اجباری  #سفره_انقلاب  #دختران_خیابان_انقلاب  سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید. @iranncmedia اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی  #ایران_ستیزی  #Referendum  #رفراندوم  #iranprotests  #اعتراضات_سراسری  #تظاهرات_سراسری  #اعتصاب  #براندازم  #اعتراض  #دختران_انقلاب  #مالباختگان  #نافرمانی_مدنی  #tehran  #دیوارنویسی  #Iran  #RegimeChange  #تهران  #اصفهان  #شیراز  #رشت  #چهارشنبه_های_سفید  @iranncorg #RezaPahlavi 
Visit our website to find out why. | This time yes is a step backwards. #ourfuture •
•
•
•
•
#keepthe8th #savethe8th #protectthe8th #loveboth #repeal #repealthe8th #together4yes #ireland #referendum #voteno #voteyes #abortion #8th #prolifek
#Barack Hussein #Obama è un politico statunitense, 44º presidente degli #StatiUniti d' #America dal 2009 al 2017, è stato inoltre il primo #afroamericano a ricoprire la carica di presidente.
•
#CitazioniPolitiche #USA #BarackObama
•
Una citazione al giorno dei politici contemporanei e che hanno fatto la storia su @citazionipolitiche
•
Le migliori e le più curiose frasi di figure politiche influenti. italiani🇮🇹 e internazionali 🌍
•
#Barack  Hussein #Obama  è un politico statunitense, 44º presidente degli #StatiUniti  d' #America  dal 2009 al 2017, è stato inoltre il primo #afroamericano  a ricoprire la carica di presidente. • #CitazioniPolitiche  #USA  #BarackObama  • Una citazione al giorno dei politici contemporanei e che hanno fatto la storia su @citazionipolitiche • Le migliori e le più curiose frasi di figure politiche influenti. italiani🇮🇹 e internazionali 🌍 •
Midmorning , headlines are 💩
Midmorning , headlines are 💩
#España. “Animales”, “bestias que solo saben dar palos”, “parecen unos perros rabiosos”, “salvajes”. Son expresiones que, según la Fiscalía de Delitos de Odio, utilizaron nueve profesores del del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) en referencia a los guardias civiles el pasado 2 de octubre, un día después del referéndum independentista. Lo hicieron en clase delante de hijos de agentes del cuerpo e incluso pidieron a los alumnos hijos de los agentes que levantaran la mano para señalarlos frente a sus compañeros. La fiscalía los acusa de lesionar la dignidad de las personas por motivos de discriminación por nacionalidad. Cinco de ellos también están acusados de un delito de injurias graves contra los cuerpos y fuerzas de seguridad.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Lee más en nuestra edición. The Objective, el mundo en foco. Link en bio.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Foto: Seco | AP
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#theobjective #cataluña #independencia #referendum #guardiacivil #denuncias #justicia #fiscalia #elmundoenfoco #periodismo #journalism #news #noticias #actualidad #españa #instagram
#España . “Animales”, “bestias que solo saben dar palos”, “parecen unos perros rabiosos”, “salvajes”. Son expresiones que, según la Fiscalía de Delitos de Odio, utilizaron nueve profesores del del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) en referencia a los guardias civiles el pasado 2 de octubre, un día después del referéndum independentista. Lo hicieron en clase delante de hijos de agentes del cuerpo e incluso pidieron a los alumnos hijos de los agentes que levantaran la mano para señalarlos frente a sus compañeros. La fiscalía los acusa de lesionar la dignidad de las personas por motivos de discriminación por nacionalidad. Cinco de ellos también están acusados de un delito de injurias graves contra los cuerpos y fuerzas de seguridad. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Lee más en nuestra edición. The Objective, el mundo en foco. Link en bio. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Foto: Seco | AP ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #theobjective  #cataluña  #independencia  #referendum  #guardiacivil  #denuncias  #justicia  #fiscalia  #elmundoenfoco  #periodismo  #journalism  #news  #noticias  #actualidad  #españa  #instagram 
There is a debate raging in Ireland and I have fought long and hard with myself over how to lend my voice to it on social media. This isn't because I don't have an opinion, because I do. It's because it can be such a difficult and distressing topic.
.
There is a #Referendum approaching on the 25th May.
I have MANY things to say about it, but I think one word should rise above all others: compassion.
. .
We are a brightly colourful country made up with a rainbow of experiences. Please may we have compassion for the women, men and children who are impacted very personally by this most emotive of topics. Please may we learn to talk to each other with tolerance and kindess, regardless of our personal beliefs.
.
I urge you to vote with your conscience. I urge you get informed. I urge you to vote in the way that best reflects your values and beliefs. I urge you to speak to your friends and families in a way that doesn't cause undue distress or pain. I urge you to talk to people in the street whilst remaining mindful that you don't know everyone's story. .
Lastly, I urge you to #voteyes to #repealthe8th! But if your conscience pulls you to #vote No, then I wholeheartedly respect your decision. 
#together4yes #t4y #amnestyireland #itstimetotalk #RESPECT #repeal
There is a debate raging in Ireland and I have fought long and hard with myself over how to lend my voice to it on social media. This isn't because I don't have an opinion, because I do. It's because it can be such a difficult and distressing topic. . There is a #Referendum  approaching on the 25th May. I have MANY things to say about it, but I think one word should rise above all others: compassion. . . We are a brightly colourful country made up with a rainbow of experiences. Please may we have compassion for the women, men and children who are impacted very personally by this most emotive of topics. Please may we learn to talk to each other with tolerance and kindess, regardless of our personal beliefs. . I urge you to vote with your conscience. I urge you get informed. I urge you to vote in the way that best reflects your values and beliefs. I urge you to speak to your friends and families in a way that doesn't cause undue distress or pain. I urge you to talk to people in the street whilst remaining mindful that you don't know everyone's story. . Lastly, I urge you to #voteyes  to #repealthe8th ! But if your conscience pulls you to #vote  No, then I wholeheartedly respect your decision. #together4yes  #t4y  #amnestyireland  #itstimetotalk  #RESPECT  #repeal 
Bona diada de #santjordi jo ja he fet la meva part! #jordiborras @jordiborrasfoto #1oct @arallibres #referendum #nioblitniperdó #noolvidamos #nondimetichiamo #catalunyaexperience #catalunya
#London Nagar Kirtan #Referendum 2020
#Melbourne Nagar Kirtan #Referendum 2020
Fa alguns mesos vaig fer aquesta fotografia i no veia l'ocasió per
penjar-la. En ella, es veu un bomber exhibint una bandera on hi diu
"democràcia" en referència a la voluntat de la realització del
referèndum d'autodeterminació, davant la negativa de l'estat Espanyol
sobre aquest. La fotografia pertany al moment en què el col·lectiu
"Bombers per la República" va fer la seva aparició a la manifestació
de la vaga estudiantil de Barcelona del 28 de setembre (2 dies abans
del referèndum de l'1 d'octubre) minuts després d'haver protagonitzat
una ocupada històrica a les teulades del Museu d'Història de
Catalunya. #bombers #bombersperlarepublica #bombersdecatalunya
#manifestacio #vaga #vagaestudiantil #vagaestudiants #vaga28setembre
#vaga28s #universitatsperlarepublica #uxr #1o #1octubre #referendum
#republica #republicacatalana #street #streetphoto #streetphotography
#journalism #photojournalism #catalonia 
#barcelona #bcn #sony #sonya7 #sonyalpha #sonyalpha7 #myOAKstory
Fa alguns mesos vaig fer aquesta fotografia i no veia l'ocasió per penjar-la. En ella, es veu un bomber exhibint una bandera on hi diu "democràcia" en referència a la voluntat de la realització del referèndum d'autodeterminació, davant la negativa de l'estat Espanyol sobre aquest. La fotografia pertany al moment en què el col·lectiu "Bombers per la República" va fer la seva aparició a la manifestació de la vaga estudiantil de Barcelona del 28 de setembre (2 dies abans del referèndum de l'1 d'octubre) minuts després d'haver protagonitzat una ocupada històrica a les teulades del Museu d'Història de Catalunya. #bombers  #bombersperlarepublica  #bombersdecatalunya  #manifestacio  #vaga  #vagaestudiantil  #vagaestudiants  #vaga28setembre  #vaga28s  #universitatsperlarepublica  #uxr  #1o  #1octubre  #referendum  #republica  #republicacatalana  #street  #streetphoto  #streetphotography  #journalism  #photojournalism  #catalonia  #barcelona  #bcn  #sony  #sonya7  #sonyalpha  #sonyalpha7  #myOAKstory 
#انقلاب_برای_آزادی

خبرگزاری فارس نوشته طبق "اطلاعات" موجود، کتک خوردن یک خانم از #گشت‌ارشاد "برنامه ‌ریزی شده" بوده و انگشت ماموری که کتک زده شکسته.
تمام نظام درتلاش برای ماستمالی این کثافتکاری 
جامعه دیگر تحمل ندارد

#نه_به_جمهوری_اسلامی #آزادی 
@revolution_for_freedom_in.iran

#ایران_ستیزی

مبارزه با #حجاب_اجباری
#سفره_انقلاب
#دختران_خیابان_انقلاب 
#پیاده_روی_بدون_حجاب 
سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم #زندانی_سیاسی
#Referendum #رفراندوم #iranprotests #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #اعتراض_سراسری #تهران #اصفهان #شیراز #رشت #چهارشنبه_های_سفید #RezaPahlavi
#شاهین_نجفی #حضرت_عشق
#نه_بازگشت_به_گذشته_نه_تحمل_وضع_موجود 
#نه_به_حجاب_اجباری
#اخوند_خوب_اخونده_مرده_است 
#مرگ_بر_ساندیس_خور_خودفروخته
#مرگ_بر_دیکتاتور_زمان_خامنه_ای_تازی_زاده 
منوتو 
#iranprotests 
#manototv
#انقلاب_برای_آزادی  خبرگزاری فارس نوشته طبق "اطلاعات" موجود، کتک خوردن یک خانم از #گشت ‌ارشاد "برنامه ‌ریزی شده" بوده و انگشت ماموری که کتک زده شکسته. تمام نظام درتلاش برای ماستمالی این کثافتکاری جامعه دیگر تحمل ندارد #نه_به_جمهوری_اسلامی  #آزادی  @revolution_for_freedom_in.iran #ایران_ستیزی  مبارزه با #حجاب_اجباری  #سفره_انقلاب  #دختران_خیابان_انقلاب  #پیاده_روی_بدون_حجاب  سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم #زندانی_سیاسی  #Referendum  #رفراندوم  #iranprotests  #اعتراضات_سراسری  #تظاهرات_سراسری  #اعتراض_سراسری  #تهران  #اصفهان  #شیراز  #رشت  #چهارشنبه_های_سفید  #RezaPahlavi  #شاهین_نجفی  #حضرت_عشق  #نه_بازگشت_به_گذشته_نه_تحمل_وضع_موجود  #نه_به_حجاب_اجباری  #اخوند_خوب_اخونده_مرده_است  #مرگ_بر_ساندیس_خور_خودفروخته  #مرگ_بر_دیکتاتور_زمان_خامنه_ای_تازی_زاده  منوتو #iranprotests  #manototv 
Diaboliko referendum! In corso le votazioni per il referendum organizzato dal Diabolik Club. Possono partecipare tutti, valutando sia le storie inedite che le copertine dell’anno 2017. In omaggio riceverete l’esclusivo adesivo della copertina dell’albo che vincerà nella categoria “miglior storia”. Si vota fino al 20 Maggio. Nel sito del Diabolik Club tutte le istruzioni al link www.diabolikclub.it/referendum/partecipa.htm #diabolik #referendum #storia #trama #copertina #cover #fumetti #diabolikclub #adesivo #albo #evakant #ginko #partecipa #inedito #inediti #ilredelterrore
Diaboliko referendum! In corso le votazioni per il referendum organizzato dal Diabolik Club. Possono partecipare tutti, valutando sia le storie inedite che le copertine dell’anno 2017. In omaggio riceverete l’esclusivo adesivo della copertina dell’albo che vincerà nella categoria “miglior storia”. Si vota fino al 20 Maggio. Nel sito del Diabolik Club tutte le istruzioni al link www.diabolikclub.it/referendum/partecipa.htm #diabolik  #referendum  #storia  #trama  #copertina  #cover  #fumetti  #diabolikclub  #adesivo  #albo  #evakant  #ginko  #partecipa  #inedito  #inediti  #ilredelterrore 
💙❤️💙 @maserart 
Unfortunately I will be out of the country come May 25th but urge everyone who can to vote to Repeal the 8th amendment of the Irish constitution & to stop sweeping this issue under the rug once and for all 🗳 
#repealthe8th #maserart #mural #projectartscentre #censorship #allartispolitical #bodilyautonomy #prochoice #voteforchoice #referendum #basichumanrights #togetherforyes
#انقلاب_برای_آزادی

#ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی .
هیچ کس پاسخی به ما نداد.

فقط زیر گوش مان گفتند مواظب باشیم

که اسم مان را در لیست «ضد انقلاب» و «مفسدین فی الارض» و «محاربین» با خدا و امام زمان می نویسند.

گفتیم مهم نیست، پیه همه ی این چیزها را به تن مان مالیده ایم و جز اینها انتظاری نداریم.

ولی آخر تکلیف انقلاب چه می شود؟ انقلاب «ملی» بود، مگر نبود؟ انقلاب برای دموکراسی بود، مگر نبود؟
.
.
در جواب ما، چماق بدستها را روانه ی خیابانها کردند

تا مافی الضمیر حضرات را در نهایت فضاحت به ما ابلاغ کنند...
.
 شعار چماق به دستها احتیاج به تفسیر و تعبیر نداشت:
.
دموکراتیک و ملی
هر دو دشمن خلقتند!
.
زنان و دختران رزمنده ما،

فریادهای شرم آور و موهن «یا روسری یا توسری»

را به عنوان نخستین دستاوردهای انقلاب تحویل گرفتند...
.
.
.
احمدشاملو
.
«احمد شاملو» اول تیرماه ۱۳۵۸» نشریه تهران مصور»

#نه_به_جمهوری_اسلامی #آزادی 
@revolution_for_freedom_in.iran

#ایران_ستیزی

مبارزه با #حجاب_اجباری
#سفره_انقلاب
#دختران_خیابان_انقلاب 
#پیاده_روی_بدون_حجاب 
سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم #زندانی_سیاسی
#Referendum #رفراندوم #iranprotests #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #اعتراض_سراسری #تهران #اصفهان #شیراز #رشت #چهارشنبه_های_سفید #RezaPahlavi
#شاهین_نجفی #حضرت_عشق
#نه_بازگشت_به_گذشته_نه_تحمل_وضع_موجود 
#نه_به_حجاب_اجباری
#اخوند_خوب_اخونده_مرده_است 
#مرگ_بر_ساندیس_خور_خودفروخته
#مرگ_بر_دیکتاتور_زمان_خامنه_ای_تازی_زاده 
منوتو 
#iranprotests 
#manototv
#انقلاب_برای_آزادی  #ننگ_بر_رژیم_کثیف_جمهوری_اسلامی  . هیچ کس پاسخی به ما نداد. فقط زیر گوش مان گفتند مواظب باشیم که اسم مان را در لیست «ضد انقلاب» و «مفسدین فی الارض» و «محاربین» با خدا و امام زمان می نویسند. گفتیم مهم نیست، پیه همه ی این چیزها را به تن مان مالیده ایم و جز اینها انتظاری نداریم. ولی آخر تکلیف انقلاب چه می شود؟ انقلاب «ملی» بود، مگر نبود؟ انقلاب برای دموکراسی بود، مگر نبود؟ . . در جواب ما، چماق بدستها را روانه ی خیابانها کردند تا مافی الضمیر حضرات را در نهایت فضاحت به ما ابلاغ کنند... . شعار چماق به دستها احتیاج به تفسیر و تعبیر نداشت: . دموکراتیک و ملی هر دو دشمن خلقتند! . زنان و دختران رزمنده ما، فریادهای شرم آور و موهن «یا روسری یا توسری» را به عنوان نخستین دستاوردهای انقلاب تحویل گرفتند... . . . احمدشاملو . «احمد شاملو» اول تیرماه ۱۳۵۸» نشریه تهران مصور» #نه_به_جمهوری_اسلامی  #آزادی  @revolution_for_freedom_in.iran #ایران_ستیزی  مبارزه با #حجاب_اجباری  #سفره_انقلاب  #دختران_خیابان_انقلاب  #پیاده_روی_بدون_حجاب  سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم #زندانی_سیاسی  #Referendum  #رفراندوم  #iranprotests  #اعتراضات_سراسری  #تظاهرات_سراسری  #اعتراض_سراسری  #تهران  #اصفهان  #شیراز  #رشت  #چهارشنبه_های_سفید  #RezaPahlavi  #شاهین_نجفی  #حضرت_عشق  #نه_بازگشت_به_گذشته_نه_تحمل_وضع_موجود  #نه_به_حجاب_اجباری  #اخوند_خوب_اخونده_مرده_است  #مرگ_بر_ساندیس_خور_خودفروخته  #مرگ_بر_دیکتاتور_زمان_خامنه_ای_تازی_زاده  منوتو #iranprotests  #manototv 
Aquestes roses haurien de ser vermelles però no podem oblidar els Jordis, i la resta de dones i homes empresonats o a l'exili.
#Llibertatpresospolitics #llibertat #santjordi #Catalunya #Catalonia #referendum
Bon Sant Jordi a quasi tothom.. Tu ja m'entens.... LLIBERTAT PRESOS POLITICS 🎗️ 🎗️ 🎗️ 🎗️ 🎗️ 🎗️ 🎗️ Bon dia 😘 😘 😍 😍 🌹🌹🌹🌹 #bondía #buenosdias #goodmorning #bomdia #bonjour #surtelsol #optimisme #positivitat #lametlladelvalles #igersvalles #vallèsoriental #catalunya #referendum #independencia #democracia #llibertatjordisanchez #llibertatjordicuixart #helpdemocracy #llibertatdexpressió #llibertatpresospolítics #groc #republica #santjordi
Bon Sant Jordi a quasi tothom.. Tu ja m'entens.... LLIBERTAT PRESOS POLITICS 🎗️ 🎗️ 🎗️ 🎗️ 🎗️ 🎗️ 🎗️ Bon dia 😘 😘 😍 😍 🌹🌹🌹🌹 #bondía  #buenosdias  #goodmorning  #bomdia  #bonjour  #surtelsol  #optimisme  #positivitat  #lametlladelvalles  #igersvalles  #vallèsoriental  #catalunya  #referendum  #independencia  #democracia  #llibertatjordisanchez  #llibertatjordicuixart  #helpdemocracy  #llibertatdexpressió  #llibertatpresospolítics  #groc  #republica  #santjordi 
۳ سال تلاش برای جفت گیری ۳ گوره خر ماده
ثمره ۴۰سال جمهوری اسلامی
مبارزه با #حجاب_اجباری
#سفره_انقلاب
#دختران_خیابان_انقلاب 
سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم

شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید.
@iranncmedia
اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی #ایران_ستیزی
#Referendum #رفراندوم #iranprotests #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصاب #براندازم #اعتراض #دختران_انقلاب #مالباختگان #نافرمانی_مدنی #tehran #دیوارنویسی #Iran #RegimeChange #تهران #اصفهان #شیراز #رشت #چهارشنبه_های_سفید @iranncorg #RezaPahlavi
۳ سال تلاش برای جفت گیری ۳ گوره خر ماده ثمره ۴۰سال جمهوری اسلامی مبارزه با #حجاب_اجباری  #سفره_انقلاب  #دختران_خیابان_انقلاب  سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید. @iranncmedia اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی  #ایران_ستیزی  #Referendum  #رفراندوم  #iranprotests  #اعتراضات_سراسری  #تظاهرات_سراسری  #اعتصاب  #براندازم  #اعتراض  #دختران_انقلاب  #مالباختگان  #نافرمانی_مدنی  #tehran  #دیوارنویسی  #Iran  #RegimeChange  #تهران  #اصفهان  #شیراز  #رشت  #چهارشنبه_های_سفید  @iranncorg #RezaPahlavi 
۳ سال تلاش برای جفت گیری ۳ گوره خر ماده
ثمره ۴۰سال جمهوری اسلامی
مبارزه با #حجاب_اجباری
#سفره_انقلاب
#دختران_خیابان_انقلاب 
سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم

شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید.
@iranncmedia
اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی #ایران_ستیزی
#Referendum #رفراندوم #iranprotests #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصاب #براندازم #اعتراض #دختران_انقلاب #مالباختگان #نافرمانی_مدنی #tehran #دیوارنویسی #Iran #RegimeChange #تهران #اصفهان #شیراز #رشت #چهارشنبه_های_سفید @iranncorg #RezaPahlavi
۳ سال تلاش برای جفت گیری ۳ گوره خر ماده ثمره ۴۰سال جمهوری اسلامی مبارزه با #حجاب_اجباری  #سفره_انقلاب  #دختران_خیابان_انقلاب  سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید. @iranncmedia اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی  #ایران_ستیزی  #Referendum  #رفراندوم  #iranprotests  #اعتراضات_سراسری  #تظاهرات_سراسری  #اعتصاب  #براندازم  #اعتراض  #دختران_انقلاب  #مالباختگان  #نافرمانی_مدنی  #tehran  #دیوارنویسی  #Iran  #RegimeChange  #تهران  #اصفهان  #شیراز  #رشت  #چهارشنبه_های_سفید  @iranncorg #RezaPahlavi 
#سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا ایران؟ سایت #جماران از قول سردار فدوی ما را نسبت به این حقیقت هشیار کرد و نوشت: «سپاه #پاسداران انقلاب اسلامی» هیچ کلمه‌ای را در ادامه خود ندارد حتی نام ایران.» این سخنان فرمانده نیروی دریایی سپاه در گفتگوی خود با خبرگزاری امنیتی فارس است. در سالهای اخیر اصلاح‌طلبان بارها از نام «سپاه پاسداران ایران» نام برده بودند اما منتقدان جمهوری اسلامی مدت‌هاست که نام «ایران» را بر نام ساختار حکومت جمهوری اسلامی استفاده نمی‌کنند.
در اعتراضات سراسری اخیر شعار«ایرانم رو پس می‌گیرم» را احتمالا شنیده‌اید. به نظرتان دلیل دشمنی پاسدارانِ سپاه و یا مقامات جمهوری اسلامی با واژه‌ی «ایران» چیست؟#دوربین_ما_اسلحه_ما
مبارزه با #حجاب_اجباری
#سفره_انقلاب
#دختران_خیابان_انقلاب 
سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم

شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید.
@iranncmedia
اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی #ایران_ستیزی
#Referendum #رفراندوم #iranprotests #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصاب #براندازم #اعتراض #دختران_انقلاب #مالباختگان #نافرمانی_مدنی #tehran #دیوارنویسی #Iran #RegimeChange #تهران #اصفهان #شیراز #رشت #چهارشنبه_های_سفید @iranncorg #RezaPahlavi
#سپاه  پاسداران انقلاب اسلامی یا ایران؟ سایت #جماران  از قول سردار فدوی ما را نسبت به این حقیقت هشیار کرد و نوشت: «سپاه #پاسداران  انقلاب اسلامی» هیچ کلمه‌ای را در ادامه خود ندارد حتی نام ایران.» این سخنان فرمانده نیروی دریایی سپاه در گفتگوی خود با خبرگزاری امنیتی فارس است. در سالهای اخیر اصلاح‌طلبان بارها از نام «سپاه پاسداران ایران» نام برده بودند اما منتقدان جمهوری اسلامی مدت‌هاست که نام «ایران» را بر نام ساختار حکومت جمهوری اسلامی استفاده نمی‌کنند. در اعتراضات سراسری اخیر شعار«ایرانم رو پس می‌گیرم» را احتمالا شنیده‌اید. به نظرتان دلیل دشمنی پاسدارانِ سپاه و یا مقامات جمهوری اسلامی با واژه‌ی «ایران» چیست؟#دوربین_ما_اسلحه_ما  مبارزه با #حجاب_اجباری  #سفره_انقلاب  #دختران_خیابان_انقلاب  سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید. @iranncmedia اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی  #ایران_ستیزی  #Referendum  #رفراندوم  #iranprotests  #اعتراضات_سراسری  #تظاهرات_سراسری  #اعتصاب  #براندازم  #اعتراض  #دختران_انقلاب  #مالباختگان  #نافرمانی_مدنی  #tehran  #دیوارنویسی  #Iran  #RegimeChange  #تهران  #اصفهان  #شیراز  #رشت  #چهارشنبه_های_سفید  @iranncorg #RezaPahlavi 
#سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا ایران؟ سایت #جماران از قول سردار فدوی ما را نسبت به این حقیقت هشیار کرد و نوشت: «سپاه #پاسداران انقلاب اسلامی» هیچ کلمه‌ای را در ادامه خود ندارد حتی نام ایران.» این سخنان فرمانده نیروی دریایی سپاه در گفتگوی خود با خبرگزاری امنیتی فارس است. در سالهای اخیر اصلاح‌طلبان بارها از نام «سپاه پاسداران ایران» نام برده بودند اما منتقدان جمهوری اسلامی مدت‌هاست که نام «ایران» را بر نام ساختار حکومت جمهوری اسلامی استفاده نمی‌کنند.
در اعتراضات سراسری اخیر شعار«ایرانم رو پس می‌گیرم» را احتمالا شنیده‌اید. به نظرتان دلیل دشمنی پاسدارانِ سپاه و یا مقامات جمهوری اسلامی با واژه‌ی «ایران» چیست؟#دوربین_ما_اسلحه_ما
مبارزه با #حجاب_اجباری
#سفره_انقلاب
#دختران_خیابان_انقلاب 
سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم

شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید.
@iranncmedia
اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی #ایران_ستیزی
#Referendum #رفراندوم #iranprotests #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصاب #براندازم #اعتراض #دختران_انقلاب #مالباختگان #نافرمانی_مدنی #tehran #دیوارنویسی #Iran #RegimeChange #تهران #اصفهان #شیراز #رشت #چهارشنبه_های_سفید @iranncorg #RezaPahlavi
#سپاه  پاسداران انقلاب اسلامی یا ایران؟ سایت #جماران  از قول سردار فدوی ما را نسبت به این حقیقت هشیار کرد و نوشت: «سپاه #پاسداران  انقلاب اسلامی» هیچ کلمه‌ای را در ادامه خود ندارد حتی نام ایران.» این سخنان فرمانده نیروی دریایی سپاه در گفتگوی خود با خبرگزاری امنیتی فارس است. در سالهای اخیر اصلاح‌طلبان بارها از نام «سپاه پاسداران ایران» نام برده بودند اما منتقدان جمهوری اسلامی مدت‌هاست که نام «ایران» را بر نام ساختار حکومت جمهوری اسلامی استفاده نمی‌کنند. در اعتراضات سراسری اخیر شعار«ایرانم رو پس می‌گیرم» را احتمالا شنیده‌اید. به نظرتان دلیل دشمنی پاسدارانِ سپاه و یا مقامات جمهوری اسلامی با واژه‌ی «ایران» چیست؟#دوربین_ما_اسلحه_ما  مبارزه با #حجاب_اجباری  #سفره_انقلاب  #دختران_خیابان_انقلاب  سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید. @iranncmedia اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی  #ایران_ستیزی  #Referendum  #رفراندوم  #iranprotests  #اعتراضات_سراسری  #تظاهرات_سراسری  #اعتصاب  #براندازم  #اعتراض  #دختران_انقلاب  #مالباختگان  #نافرمانی_مدنی  #tehran  #دیوارنویسی  #Iran  #RegimeChange  #تهران  #اصفهان  #شیراز  #رشت  #چهارشنبه_های_سفید  @iranncorg #RezaPahlavi 
#روحانی از آن طرف خیابان داد می‌زند خانم روسری را سرت کن ولی زن شجاعانه میگوید. نه! #نافرمانی_مدنی زمانی است که یک قانون به ما زور می گوید. آخوند میگه بازداشت میکنم، فیلم نگیر #دوربین_ما_اسلحه_ما
مبارزه با #حجاب_اجباری
#سفره_انقلاب
#دختران_خیابان_انقلاب 
سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم

شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید.
@iranncmedia
اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی #ایران_ستیزی
#Referendum #رفراندوم #iranprotests #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصاب #براندازم #اعتراض #دختران_انقلاب #مالباختگان #نافرمانی_مدنی #tehran #دیوارنویسی #Iran #RegimeChange #تهران #اصفهان #شیراز #رشت #چهارشنبه_های_سفید @iranncorg #RezaPahlavi
#روحانی  از آن طرف خیابان داد می‌زند خانم روسری را سرت کن ولی زن شجاعانه میگوید. نه! #نافرمانی_مدنی  زمانی است که یک قانون به ما زور می گوید. آخوند میگه بازداشت میکنم، فیلم نگیر #دوربین_ما_اسلحه_ما  مبارزه با #حجاب_اجباری  #سفره_انقلاب  #دختران_خیابان_انقلاب  سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید. @iranncmedia اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی  #ایران_ستیزی  #Referendum  #رفراندوم  #iranprotests  #اعتراضات_سراسری  #تظاهرات_سراسری  #اعتصاب  #براندازم  #اعتراض  #دختران_انقلاب  #مالباختگان  #نافرمانی_مدنی  #tehran  #دیوارنویسی  #Iran  #RegimeChange  #تهران  #اصفهان  #شیراز  #رشت  #چهارشنبه_های_سفید  @iranncorg #RezaPahlavi 
#روحانی از آن طرف خیابان داد می‌زند خانم روسری را سرت کن ولی زن شجاعانه میگوید. نه! #نافرمانی_مدنی زمانی است که یک قانون به ما زور می گوید. آخوند میگه بازداشت میکنم، فیلم نگیر #دوربین_ما_اسلحه_ما
مبارزه با #حجاب_اجباری
#سفره_انقلاب
#دختران_خیابان_انقلاب 
سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم

شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید.
@iranncmedia
اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی #ایران_ستیزی
#Referendum #رفراندوم #iranprotests #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصاب #براندازم #اعتراض #دختران_انقلاب #مالباختگان #نافرمانی_مدنی #tehran #دیوارنویسی #Iran #RegimeChange #تهران #اصفهان #شیراز #رشت #چهارشنبه_های_سفید @iranncorg #RezaPahlavi
#روحانی  از آن طرف خیابان داد می‌زند خانم روسری را سرت کن ولی زن شجاعانه میگوید. نه! #نافرمانی_مدنی  زمانی است که یک قانون به ما زور می گوید. آخوند میگه بازداشت میکنم، فیلم نگیر #دوربین_ما_اسلحه_ما  مبارزه با #حجاب_اجباری  #سفره_انقلاب  #دختران_خیابان_انقلاب  سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید. @iranncmedia اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی  #ایران_ستیزی  #Referendum  #رفراندوم  #iranprotests  #اعتراضات_سراسری  #تظاهرات_سراسری  #اعتصاب  #براندازم  #اعتراض  #دختران_انقلاب  #مالباختگان  #نافرمانی_مدنی  #tehran  #دیوارنویسی  #Iran  #RegimeChange  #تهران  #اصفهان  #شیراز  #رشت  #چهارشنبه_های_سفید  @iranncorg #RezaPahlavi 
#انقلاب_برای_آزادی

#مموتی ‍‍ يكى بود و يكى نبود. يك روز يك خبرنگار از محمود احمدى نژاد پرسيد : " چرا مسكن مهر توى زلزله خراب شد ؟ " محمود لبخندى زد و گفت : " من از شما مى پرسم چرا زلزله آمد ؟ " اينجا بود كه خبرنگار هَنگ كرد و پا به فرار گذاشت ! جالب است بدانيد پس از طوفان كاترينا در سال ۲۰۰۵ميلادى محبوبيت اسم " كاترينا " براى انتخاب نام بچّه ها در آمريكا اُفت سنگينى داشت و مشابه همين اتّفاق پس از رئيس جمهورى احمدى نژاد در ايران براى اسم " محمود " افتاد ! محمود ديگر رئيس جمهور نيست، ولى اين حقيقت را به خاطر بسپاريد ؛
" ديكتاتورها هرگز نمى ميرند، بلكه از نوعى به نوع ديگر تبديل مى شوند ! " 
#كورش_ضرابى
#جمهورى_اسلامى_بايد_برود

#نه_به_جمهوری_اسلامی 
@revolution_for_freedom_in.iran

#ایران_ستیزی

مبارزه با #حجاب_اجباری
#سفره_انقلاب
#دختران_خیابان_انقلاب 
#پیاده_روی_بدون_حجاب 
سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم #زندانی_سیاسی
#Referendum #رفراندوم #iranprotests #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #اعتراض_سراسری #تهران #اصفهان #شیراز رشت #چهارشنبه_های_سفید #RezaPahlavi
#شاهین_نجفی #حضرت_عشق
#نه_بازگشت_به_گذشته_نه_تحمل_وضع_موجود 
#نه_به_حجاب_اجباری
#اخوند_خوب_اخونده_مرده_است 
#مرگ_بر_ساندیس_خور_خودفروخته
#مرگ_بر_دیکتاتور_زمان_خامنه_ای_تازی_زاده 
منوتو 
#iranprotests 
#manototv
#انقلاب_برای_آزادی  #مموتی  ‍‍ يكى بود و يكى نبود. يك روز يك خبرنگار از محمود احمدى نژاد پرسيد : " چرا مسكن مهر توى زلزله خراب شد ؟ " محمود لبخندى زد و گفت : " من از شما مى پرسم چرا زلزله آمد ؟ " اينجا بود كه خبرنگار هَنگ كرد و پا به فرار گذاشت ! جالب است بدانيد پس از طوفان كاترينا در سال ۲۰۰۵ميلادى محبوبيت اسم " كاترينا " براى انتخاب نام بچّه ها در آمريكا اُفت سنگينى داشت و مشابه همين اتّفاق پس از رئيس جمهورى احمدى نژاد در ايران براى اسم " محمود " افتاد ! محمود ديگر رئيس جمهور نيست، ولى اين حقيقت را به خاطر بسپاريد ؛ " ديكتاتورها هرگز نمى ميرند، بلكه از نوعى به نوع ديگر تبديل مى شوند ! " #كورش_ضرابى  #جمهورى_اسلامى_بايد_برود  #نه_به_جمهوری_اسلامی  @revolution_for_freedom_in.iran #ایران_ستیزی  مبارزه با #حجاب_اجباری  #سفره_انقلاب  #دختران_خیابان_انقلاب  #پیاده_روی_بدون_حجاب  سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم #زندانی_سیاسی  #Referendum  #رفراندوم  #iranprotests  #اعتراضات_سراسری  #تظاهرات_سراسری  #اعتراض_سراسری  #تهران  #اصفهان  #شیراز  رشت #چهارشنبه_های_سفید  #RezaPahlavi  #شاهین_نجفی  #حضرت_عشق  #نه_بازگشت_به_گذشته_نه_تحمل_وضع_موجود  #نه_به_حجاب_اجباری  #اخوند_خوب_اخونده_مرده_است  #مرگ_بر_ساندیس_خور_خودفروخته  #مرگ_بر_دیکتاتور_زمان_خامنه_ای_تازی_زاده  منوتو #iranprotests  #manototv 
این هیولای وحشت این مامور لباس شخصیه پلیس نامحسوسه یا یک فضول با موتور دنبال ماشینم راه افتاده هی با دست اشاره می‌کرد و هوار می‌زد روسری رو سرت کن وقتی محل ندادم با سرعت پیچید جلوی من‌. وقتی ما زن ها می‌گیم #دوربین_ما_اسلحه_ما خواهش می کنم شما هم با هشتگ #تماشاچی_نباشیم حمایت مون کنید.
از تمام مردان ایرانی خواهش می کنم کمک کنید از این هیولاهای وحشت نجات پیدا کنیم. ما دیگه قوی شدیم تن به اجبار نمی دیم. فیلم‌کتک خوردن دختران توسط #گشت_ارشاد همه زندگی ماست همراه بشید از شر این حجاب اجباری احمقانه خلاص بشیم. تمام تنم می لرزه.
شورای ملی ایران
مبارزه با #حجاب_اجباری
#سفره_انقلاب
#دختران_خیابان_انقلاب 
سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم

شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید.
@iranncmedia
اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی #ایران_ستیزی
#Referendum #رفراندوم #iranprotests #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصاب #براندازم #اعتراض #دختران_انقلاب #مالباختگان #نافرمانی_مدنی #tehran #دیوارنویسی #Iran #RegimeChange #تهران #اصفهان #شیراز #رشت #چهارشنبه_های_سفید @iranncorg #RezaPahlavi
این هیولای وحشت این مامور لباس شخصیه پلیس نامحسوسه یا یک فضول با موتور دنبال ماشینم راه افتاده هی با دست اشاره می‌کرد و هوار می‌زد روسری رو سرت کن وقتی محل ندادم با سرعت پیچید جلوی من‌. وقتی ما زن ها می‌گیم #دوربین_ما_اسلحه_ما  خواهش می کنم شما هم با هشتگ #تماشاچی_نباشیم  حمایت مون کنید. از تمام مردان ایرانی خواهش می کنم کمک کنید از این هیولاهای وحشت نجات پیدا کنیم. ما دیگه قوی شدیم تن به اجبار نمی دیم. فیلم‌کتک خوردن دختران توسط #گشت_ارشاد  همه زندگی ماست همراه بشید از شر این حجاب اجباری احمقانه خلاص بشیم. تمام تنم می لرزه. شورای ملی ایران مبارزه با #حجاب_اجباری  #سفره_انقلاب  #دختران_خیابان_انقلاب  سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید. @iranncmedia اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی  #ایران_ستیزی  #Referendum  #رفراندوم  #iranprotests  #اعتراضات_سراسری  #تظاهرات_سراسری  #اعتصاب  #براندازم  #اعتراض  #دختران_انقلاب  #مالباختگان  #نافرمانی_مدنی  #tehran  #دیوارنویسی  #Iran  #RegimeChange  #تهران  #اصفهان  #شیراز  #رشت  #چهارشنبه_های_سفید  @iranncorg #RezaPahlavi 
رفتار وحوش ناجا با یک جوان بدون گواهینامه در #لواسان تهران؛ مردم نیز طبق معمول نظاره‌گر هستند
مبارزه با #حجاب_اجباری
#سفره_انقلاب
#دختران_خیابان_انقلاب 
سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم

شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید.
@iranncmedia
اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی #ایران_ستیزی
#Referendum #رفراندوم #iranprotests #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصاب #براندازم #اعتراض #دختران_انقلاب #مالباختگان #نافرمانی_مدنی #tehran #دیوارنویسی #Iran #RegimeChange #تهران #اصفهان #شیراز #رشت #چهارشنبه_های_سفید @iranncorg #RezaPahlavi
رفتار وحوش ناجا با یک جوان بدون گواهینامه در #لواسان  تهران؛ مردم نیز طبق معمول نظاره‌گر هستند مبارزه با #حجاب_اجباری  #سفره_انقلاب  #دختران_خیابان_انقلاب  سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید. @iranncmedia اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی  #ایران_ستیزی  #Referendum  #رفراندوم  #iranprotests  #اعتراضات_سراسری  #تظاهرات_سراسری  #اعتصاب  #براندازم  #اعتراض  #دختران_انقلاب  #مالباختگان  #نافرمانی_مدنی  #tehran  #دیوارنویسی  #Iran  #RegimeChange  #تهران  #اصفهان  #شیراز  #رشت  #چهارشنبه_های_سفید  @iranncorg #RezaPahlavi 
رفتار وحوش ناجا با یک جوان بدون گواهینامه در #لواسان تهران؛ مردم نیز طبق معمول نظاره‌گر هستند
مبارزه با #حجاب_اجباری
#سفره_انقلاب
#دختران_خیابان_انقلاب 
سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم

شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید.
@iranncmedia
اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی #ایران_ستیزی
#Referendum #رفراندوم #iranprotests #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصاب #براندازم #اعتراض #دختران_انقلاب #مالباختگان #نافرمانی_مدنی #tehran #دیوارنویسی #Iran #RegimeChange #تهران #اصفهان #شیراز #رشت #چهارشنبه_های_سفید @iranncorg #RezaPahlavi
رفتار وحوش ناجا با یک جوان بدون گواهینامه در #لواسان  تهران؛ مردم نیز طبق معمول نظاره‌گر هستند مبارزه با #حجاب_اجباری  #سفره_انقلاب  #دختران_خیابان_انقلاب  سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید. @iranncmedia اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی  #ایران_ستیزی  #Referendum  #رفراندوم  #iranprotests  #اعتراضات_سراسری  #تظاهرات_سراسری  #اعتصاب  #براندازم  #اعتراض  #دختران_انقلاب  #مالباختگان  #نافرمانی_مدنی  #tehran  #دیوارنویسی  #Iran  #RegimeChange  #تهران  #اصفهان  #شیراز  #رشت  #چهارشنبه_های_سفید  @iranncorg #RezaPahlavi 
#Repost with @Repostlyapp @faghtazadi این هیولای وحشت این مامور لباس شخصیه پلیس نامحسوسه یا یک فضول با موتور دنبال ماشینم راه افتاده هی با دست اشاره می‌کرد و هوار می‌زد روسری رو سرت کن وقتی محل ندادم با سرعت پیچید جلوی من‌. وقتی ما زن ها می‌گیم #دوربین_ما_اسلحه_ما خواهش می کنم شما هم با هشتگ #تماشاچی_نباشیم حمایت مون کنید.
از تمام مردان ایرانی خواهش می کنم کمک کنید از این هیولاهای وحشت نجات پیدا کنیم. ما دیگه قوی شدیم تن به اجبار نمی دیم. فیلم‌کتک خوردن دختران توسط #گشت_ارشاد همه زندگی ماست همراه بشید از شر این حجاب اجباری احمقانه خلاص بشیم. تمام تنم می لرزه.
شورای ملی ایران
مبارزه با #حجاب_اجباری
#سفره_انقلاب
#دختران_خیابان_انقلاب 
سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم

شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید.
@faghtazadi 
اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی #ایران_ستیزی
#Referendum #رفراندوم #iranprotests #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصاب #براندازم #اعتراض #دختران_انقلاب #مالباختگان #نافرمانی_مدنی #tehran #دیوارنویسی #Iran #RegimeChange #تهران #اصفهان #شیراز #رشت #چهارشنبه_های_سفید @iranncorg #RezaPahlavi
#Repost  with @Repostlyapp @faghtazadi این هیولای وحشت این مامور لباس شخصیه پلیس نامحسوسه یا یک فضول با موتور دنبال ماشینم راه افتاده هی با دست اشاره می‌کرد و هوار می‌زد روسری رو سرت کن وقتی محل ندادم با سرعت پیچید جلوی من‌. وقتی ما زن ها می‌گیم #دوربین_ما_اسلحه_ما  خواهش می کنم شما هم با هشتگ #تماشاچی_نباشیم  حمایت مون کنید. از تمام مردان ایرانی خواهش می کنم کمک کنید از این هیولاهای وحشت نجات پیدا کنیم. ما دیگه قوی شدیم تن به اجبار نمی دیم. فیلم‌کتک خوردن دختران توسط #گشت_ارشاد  همه زندگی ماست همراه بشید از شر این حجاب اجباری احمقانه خلاص بشیم. تمام تنم می لرزه. شورای ملی ایران مبارزه با #حجاب_اجباری  #سفره_انقلاب  #دختران_خیابان_انقلاب  سکوت جایز نیست، ایران را آزاد کنیم شما هم فیلمها و گزارشات ,عکس و خبر خود را برای کانال ما بفرستید. @faghtazadi اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #زندانی_سیاسی  #ایران_ستیزی  #Referendum  #رفراندوم  #iranprotests  #اعتراضات_سراسری  #تظاهرات_سراسری  #اعتصاب  #براندازم  #اعتراض  #دختران_انقلاب  #مالباختگان  #نافرمانی_مدنی  #tehran  #دیوارنویسی  #Iran  #RegimeChange  #تهران  #اصفهان  #شیراز  #رشت  #چهارشنبه_های_سفید  @iranncorg #RezaPahlavi 
#Repost @maserart (@get_repost)
・・・
#repealthe8th
"Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo, beneficio político" 13-6-2017
"Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde" 2-12-2015
"Un vaso es un vaso y un plato es un plato" 24-9-2015
"Los españoles son muy españoles y mucho españoles" 21-5-2015

Partido Popular 865.000 idiotas votando a idiotas... DEMOCRACIA POST-FRANQUISTA.

#humor #comic #humor😂 #comics #humornegro #catalonia #españa #procesconstituent #ninotaire #ninotaires #eljueves #vilaweb #ara #avui #fotemelcamp
#ninotaire #generalitatdecatalunya #parlament #independencia #europe #freedomcatalonia #referendum #votar #democracia #periodisme #premsa #catalunya #espanya #Barcelona #1octubre #1o2017
"Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo, beneficio político" 13-6-2017 "Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde" 2-12-2015 "Un vaso es un vaso y un plato es un plato" 24-9-2015 "Los españoles son muy españoles y mucho españoles" 21-5-2015 Partido Popular 865.000 idiotas votando a idiotas... DEMOCRACIA POST-FRANQUISTA. #humor  #comic  #humor 😂 #comics  #humornegro  #catalonia  #españa  #procesconstituent  #ninotaire  #ninotaires  #eljueves  #vilaweb  #ara  #avui  #fotemelcamp  #ninotaire  #generalitatdecatalunya  #parlament  #independencia  #europe  #freedomcatalonia  #referendum  #votar  #democracia  #periodisme  #premsa  #catalunya  #espanya  #Barcelona  #1octubre  #1o2017