an online Instagram web viewer

#hepçil medias

Photos

İnsanlar etçil midir yoksa otçul mudur, yoksa ikisi de değildir de omnivor mudur tartışması zaman zaman gündeme geliyor. Hayvan yemelerini meşrulaştırmak için insanın omnivor olduğunu öne sürenlerin yanı sıra vegan pozisyonu savunmak için insanın otçul olduğunu öne sürenlere de rastlamak mümkün. Oysa bu tartışmanın etik veganlık açısından herhangi bir değeri yok.

İnsanın 40 bin yıl önceki ecdadının neyle beslendiği konusunun yerine tartışmaya değer olan, insanın hayvansal gıdalar olmadan beslenerek sağlıklı olarak yaşayıp yaşayamayacağı konusudur. Gerçekleştirilen çalışmalarda, insanın bitkisel olarak beslenmesinin sadece yeterince sağlıklı olmadığı, aynı zamanda dengeli bir bitkisel beslenmenin, kimi hastalıkların ve bedensel sorunların önlenmesi ve çözümüne yol açtığı dahi bulgulanmıştır. (bkz. Amerikan Beslenme Derneği raporu). İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için hayvan öldürmek ya da hayvanları kaynak olarak kullanmak zorunda oldukları iddiası hiçbir şekilde gerekçelendirilemez.

Hayvan kullanımlarımız zorunlu değildir. Hayvan kullanımlarımız, gerekli olmasından ya da zorunluluktan değil, keyiften, alışkanlıklardan ve toplumun bu kullanımları desteklemesinden kaynaklanır.
#vegan #veganbeslenme #hayvanhakları #veganol #abolisyonistvegan #etçil #otçul #hepçil #karnivor #herbivor #omnivor #adalet #etik #abolisyonistveganhareket
İnsanlar etçil midir yoksa otçul mudur, yoksa ikisi de değildir de omnivor mudur tartışması zaman zaman gündeme geliyor. Hayvan yemelerini meşrulaştırmak için insanın omnivor olduğunu öne sürenlerin yanı sıra vegan pozisyonu savunmak için insanın otçul olduğunu öne sürenlere de rastlamak mümkün. Oysa bu tartışmanın etik veganlık açısından herhangi bir değeri yok. İnsanın 40 bin yıl önceki ecdadının neyle beslendiği konusunun yerine tartışmaya değer olan, insanın hayvansal gıdalar olmadan beslenerek sağlıklı olarak yaşayıp yaşayamayacağı konusudur. Gerçekleştirilen çalışmalarda, insanın bitkisel olarak beslenmesinin sadece yeterince sağlıklı olmadığı, aynı zamanda dengeli bir bitkisel beslenmenin, kimi hastalıkların ve bedensel sorunların önlenmesi ve çözümüne yol açtığı dahi bulgulanmıştır. (bkz. Amerikan Beslenme Derneği raporu). İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için hayvan öldürmek ya da hayvanları kaynak olarak kullanmak zorunda oldukları iddiası hiçbir şekilde gerekçelendirilemez. Hayvan kullanımlarımız zorunlu değildir. Hayvan kullanımlarımız, gerekli olmasından ya da zorunluluktan değil, keyiften, alışkanlıklardan ve toplumun bu kullanımları desteklemesinden kaynaklanır. #vegan  #veganbeslenme  #hayvanhakları  #veganol  #abolisyonistvegan  #etçil  #otçul  #hepçil  #karnivor  #herbivor  #omnivor  #adalet  #etik  #abolisyonistveganhareket