an online Instagram web viewer

Images at 淡水

沒熱身的下場就是.....
腳好像拉傷了!😨
沒熱身的下場就是..... 腳好像拉傷了!😨
捕捉女兒的每個鏡頭
記錄她所有成長的過程~
捕捉女兒的每個鏡頭 記錄她所有成長的過程~
真是讓我又愛又恨的小鬼❤️
小小心意真的很暖😊
真是讓我又愛又恨的小鬼❤️ 小小心意真的很暖😊
再次以心傳心
再次以心傳心
말할 수 없는 비밀🤫
.
.
#대만여행 #단수이
Đọc Ichikawa mà tưởng đâu đọc thư tình Lưu Quang Vũ gửi Xuân Quỳnh. 
#midtermexamisapproaching