an online Instagram web viewer
היום, יום שני, התקיימה הרצאה עבור תלמידי מגמת ערבית. שם המרצה היה אופיר גנדלמן, והוא דובר משרד ראש הממשלה. 
הוא הסביר על התפקיד ועל המשימות שהעבודה שלו כרוכה בהן: להתראיין לערוצים ערביים, להעלות פוסטים בערבית ברשתות חברתיות...
האיש דובר ערבית שוטפת. הוא סיפר לכולם איך הוא התחיל ללמוד, איפה הוא שירת בצהל (מודיען כמובן), ולמה חשוב להיות במודיעין- נקודות, שעולות בכל הרצאה שנערכת לתלמידי מגמת ערבית. 
אני ציפיתי, שבהרצאה אופיר יסביר על פוליטיקה ערבית. כבר לא מתעסקים הרבה בחדשות בעניינים שנוגעים למלחמה בסוריה, לדוגמה-כי זה נושא ישן ומסובך מאוד. 
קיוויתי לשמוע גם על איראן. במקום זה שמעתי בעיקר על הסיבות ללמוד ערבית, ועל העובדה שאין כמעט יהודים דוברי ערבית. בסך הכל אופיר הוא מעורר הערכה והוא עוסק במקצוע ממש חשוב: הסברה של ישראל והמדיניות שלה מול מדינות ערב. אני קיוויתי ללמוד בהרצאה על נושא יותר רחב.

מיכל קלמנוביץ

היום, יום שני, התקיימה הרצאה עבור תלמידי מגמת ערבית. שם המרצה היה אופיר גנדלמן, והוא דובר משרד ראש הממשלה. הוא הסביר על התפקיד ועל המשימות שהעבודה שלו כרוכה בהן: להתראיין לערוצים ערביים, להעלות פוסטים בערבית ברשתות חברתיות... האיש דובר ערבית שוטפת. הוא סיפר לכולם איך הוא התחיל ללמוד, איפה הוא שירת בצהל (מודיען כמובן), ולמה חשוב להיות במודיעין- נקודות, שעולות בכל הרצאה שנערכת לתלמידי מגמת ערבית. אני ציפיתי, שבהרצאה אופיר יסביר על פוליטיקה ערבית. כבר לא מתעסקים הרבה בחדשות בעניינים שנוגעים למלחמה בסוריה, לדוגמה-כי זה נושא ישן ומסובך מאוד. קיוויתי לשמוע גם על איראן. במקום זה שמעתי בעיקר על הסיבות ללמוד ערבית, ועל העובדה שאין כמעט יהודים דוברי ערבית. בסך הכל אופיר הוא מעורר הערכה והוא עוסק במקצוע ממש חשוב: הסברה של ישראל והמדיניות שלה מול מדינות ערב. אני קיוויתי ללמוד בהרצאה על נושא יותר רחב. מיכל קלמנוביץ

0 Comments:

    243 Likes (last 100 likes only):