an online Instagram web viewer
חושך בחג האורות!
היום (ג׳) התקיימה מסיבת חנוכה של שכבה י׳. לפתע, כל החשמל בבית הספר והסביבה נפל, בגלל נפילת מתח בדרך שבין כפר-מנחם כפר הרי״ף. 
לצערנו המסיבה התבטלה והחזירו את כל חניכי צפית בחטיבה התחתונה ליישובים.
״מחר יום חדש״
- נצ׳י נצ׳

חושך בחג האורות! היום (ג׳) התקיימה מסיבת חנוכה של שכבה י׳. לפתע, כל החשמל בבית הספר והסביבה נפל, בגלל נפילת מתח בדרך שבין כפר-מנחם כפר הרי״ף. לצערנו המסיבה התבטלה והחזירו את כל חניכי צפית בחטיבה התחתונה ליישובים. ״מחר יום חדש״ - נצ׳י נצ׳

3 Comments:

  1. ophirsoffer

    חנוכה חושךך @hanuka_2017

  2. yael.keynnan

    מחר יהיה קטלני

  3. yael.keynnan

    מי שלא בא מרובעעע

291 Likes (last 100 likes only):