an online Instagram web viewer
ערב טוב לכולם,
 כמו שאתם יודעים מועצת התלמידים פועלת למען שינוי חולצות בית הספר . 
אנו מאמינים כי חולצת בית ספר מגבילה את חופש הביטוי של התלמידים והיא הוצאה כספית נוספת ומיותרת.
ביום ראשון התקיימה אסיפה של ועד ההורים בה נציגות של  מועצת התלמידים הציגו את עמדת התלמידים לפי הסקרים והמשאלים שהועברו בכל הכיתות ונימקו את הסיבות שבגללן רובנו רוצים לבטל את קוד הלבוש הנוכחי .
הגענו לשלב האחרון , השלב בו החלטת ההורים מורכבת מהנהגת ההורים אשר שמעה את דעתינו המנומקת ומשאר כלל הוריי צפית .
כדי שחולצות בית ספר יתבטלו האחריות עוברת אליכם .
אם אתם באמת רוצים לעשות שינוי זה הזמן שלכם לפנות להוריכם ולשכנע אותם להצביע בסקר שהופץ על ידיי ועד ההורים לטובת ביטול חולצות בית הספר .
מחר מתפרסם תשובת ההורים הסופית שבשבוע הקרוב תחליט האם התבטלו חולצות בית הספר .  תמיד למענכם,  מועצת תלמידים😀
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNIaecxruDtSZ5GYXLIZq-aaO0a8Mi8psE1yX1AwoGDS3Fhg/viewform?usp=sf_link
קישור לסקר☝🏼

ערב טוב לכולם, כמו שאתם יודעים מועצת התלמידים פועלת למען שינוי חולצות בית הספר . אנו מאמינים כי חולצת בית ספר מגבילה את חופש הביטוי של התלמידים והיא הוצאה כספית נוספת ומיותרת. ביום ראשון התקיימה אסיפה של ועד ההורים בה נציגות של  מועצת התלמידים הציגו את עמדת התלמידים לפי הסקרים והמשאלים שהועברו בכל הכיתות ונימקו את הסיבות שבגללן רובנו רוצים לבטל את קוד הלבוש הנוכחי . הגענו לשלב האחרון , השלב בו החלטת ההורים מורכבת מהנהגת ההורים אשר שמעה את דעתינו המנומקת ומשאר כלל הוריי צפית . כדי שחולצות בית ספר יתבטלו האחריות עוברת אליכם . אם אתם באמת רוצים לעשות שינוי זה הזמן שלכם לפנות להוריכם ולשכנע אותם להצביע בסקר שהופץ על ידיי ועד ההורים לטובת ביטול חולצות בית הספר . מחר מתפרסם תשובת ההורים הסופית שבשבוע הקרוב תחליט האם התבטלו חולצות בית הספר . תמיד למענכם, מועצת תלמידים😀 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNIaecxruDtSZ5GYXLIZq-aaO0a8Mi8psE1yX1AwoGDS3Fhg/viewform?usp=sf_link קישור לסקר☝🏼

0 Comments:

    212 Likes (last 100 likes only):