an online Instagram web viewer
ביום שלישי הלכנו שכבת י׳ במסגרת סמינר מעורבות חברתית לשכונת העתיקות שבאשקלון.
תחילת הסמינר נערך בכיתות הלימוד שבהן עברנו תכנים הקשורים לשכונה עצמה,למעורבות בחברה ולתנועת הנוער ״נחשונים״.
כאשר הגענו למרכז הקהילתי של השכונה, נפגשנו עם מדריכות בתנועה ״נחשונים״ הן הסבירו על השכונה שמירב אוכלוסייתה הינה עולים חדשים לרוב מאתיופיה ורוסיה ובנוסף גם סיפרו לנו על העשייה של המרכז הקהילתי שמספק לילדים ולאוכלוסיה בשכונה עיסוק לאחר הצהריים.
לאחר מכן שיחקנו בינגו שמטרתו הייתה להכיר את השכונה ואת המרכז הקהילתי.
 לפי דעתי הסמינר יכל להתנהל בצורה שבה נפיק ממנו הרבה מעבר למה שהופק. השכבה יכלה למצות את המקום ולעזור בו בצורה הרבה יותר יעילה.
בסופו של דבר נהנינו אבל התאכזבנו מהעובדה שיכלנו לתרום יותר ולצאת עם יותר תובנות.
ים עגמי ורומי ברוש  י׳

ביום שלישי הלכנו שכבת י׳ במסגרת סמינר מעורבות חברתית לשכונת העתיקות שבאשקלון. תחילת הסמינר נערך בכיתות הלימוד שבהן עברנו תכנים הקשורים לשכונה עצמה,למעורבות בחברה ולתנועת הנוער ״נחשונים״. כאשר הגענו למרכז הקהילתי של השכונה, נפגשנו עם מדריכות בתנועה ״נחשונים״ הן הסבירו על השכונה שמירב אוכלוסייתה הינה עולים חדשים לרוב מאתיופיה ורוסיה ובנוסף גם סיפרו לנו על העשייה של המרכז הקהילתי שמספק לילדים ולאוכלוסיה בשכונה עיסוק לאחר הצהריים. לאחר מכן שיחקנו בינגו שמטרתו הייתה להכיר את השכונה ואת המרכז הקהילתי. לפי דעתי הסמינר יכל להתנהל בצורה שבה נפיק ממנו הרבה מעבר למה שהופק. השכבה יכלה למצות את המקום ולעזור בו בצורה הרבה יותר יעילה. בסופו של דבר נהנינו אבל התאכזבנו מהעובדה שיכלנו לתרום יותר ולצאת עם יותר תובנות. ים עגמי ורומי ברוש י׳

1 Comments:

  1. gilad.tselniker

    באמת שלא עשינו כלום

154 Likes (last 100 likes only):