an online Instagram web viewer
הרגע של ג'ינג'י -תודה על שנים של עבודה והשקעה בנושא הזה"ב. אנשי צפית בעת קבלת פרס הזהב בירושלים. 👏🏻👏🏻

הרגע של ג'ינג'י -תודה על שנים של עבודה והשקעה בנושא הזה"ב. אנשי צפית בעת קבלת פרס הזהב בירושלים. 👏🏻👏🏻

6 Comments:

 1. yuvaltsalach

  כמו שג׳ינג׳י נוהג לומר: "אם לא תהיו בשיעורים שלי כולכם תמותו מתאונה"

 2. yahlimorag9

  @yoav_morag15 אגדה

 3. hadar_kot

  @yahlimorag9 גונב עבודות

 4. yahlimorag9

  @hadar_pot תתייג אותו מה אתה פוחד?

 5. balona_ofir

  👏👏👏👏

 6. yacoblevy

  תודה על המילים החמות. בהחלט הוקרה יפה לבית הספר ולי על עשרים שנות ריכוז,הוראה והובלת נושא הבטיחות בדרכים. מעולם לא אמרתי מה יקרה למי שלא יגיע לשעורים. אמרתי שמי שיגיע ידע טוב יותר את שפת הנהיגה וההתנהלות בדרך והסיכוי שיגיע בשלום הבייתה יהיה גבוה יותר.

328 Likes (last 100 likes only):